Arbeidsbureaus Duitsland falen

De roodgroene regeringscoalitie van bondskanselier Schröder is ernstig in verlegenheid gebracht doordat de arbeidsbureaus jarenlang de successcore bij arbeidsbemiddeling te rooskleurig hebben voorgesteld. Werkloosheid is het belangrijkste thema in de strijd om de bondsdagverkiezingen dit najaar.

Bij een steekproef onder vijf arbeidsbureaus bleek dat 70 procent van de als succes geboekte bemiddelingen niet de verdienste van de arbeidsbureaus waren. De werklozen hadden in hoofdzaak zelf een nieuwe baan gevonden. Ze stonden bij de bureaus slechts geregistreerd.

De resultaten van het onderzoek werden deze week bekendgemaakt, tegelijk met de mededeling dat het aantal werklozen tot 4,3 miljoen is gestegen. De snel stijgende werkloosheid is de achilleshiel van Schröder. De kanselier stelde zelf twee jaar geleden dat zijn kabinet geen knip voor de neus waard was als de werkloosheid dit jaar niet tot 3,5 miljoen gedaald zou zijn.

Opponent Edmund Stoiber, kanselierskandidaat voor de christen-democraten, laat geen kans voorbij gaan om Schröder aan zijn belofte te herinneren.

De oppositie eist het aftreden van Walter Riester (SPD), minister van Arbeid. Riester wil geen personele conclusies aan het onderzoek verbinden voordat nieuwe gegevens voorliggen.

Ook de positie van Bernd Jagoda (CDU), president van de arbeidsbemiddeling, staat ter discussie. De woordvoerder van Schröder, Uwe-Karsten Heye zei vanmiddag: ,,Ik denk dat de heer Jagoda beslist medeverantwoordelijk is voor het voorval en voor de manier waarop zijn instelling werkt.''

Jagoda ontkende vanavond ten stelligste dat hij op het punt stond af te treden.

Riester wil voor eind volgende week meer duidelijk hebben over de kwestie. Zo is Jagoda tot nu toe het antwoord schuldig gebleven op de vraag sinds wanneer hij van de gemanipuleerde cijfers wist. Gisteren lekte uit dat de staf van Schröder al op 3 januari van de onderzoeksresultaten op de hoogte was.

Duidelijk is dat het rapport de aanzet zal vormen tot een grondige herziening van de arbeidsbemiddeling in Duitsland. Bij de arbeidsbureaus werken in totaal 93.000 mensen van wie het leeuwendeel belast is met administratieve zaken.

Pogingen om door meer bemiddelaars en concurrentie de efficiëntie van de bemiddelingspogingen te verhogen zijn tot nu toe weinig succesvol gebleken.