AMICUS: STEVEN KAY

In het voorjaar van 1996 had de Britse advocaat Steven Kay (47) het gevoel dat hij de `de wereldopinie' tegen zich had. Dat was, zei hij in The Guardian, in het begin van het proces tegen de Bosnische Serviër Dusko Tadic, de eerste verdachte die door het tribunaal werd berecht. Kay verdedigde hem, samen met de Nederlandse advocaten Michail Wladimiroff en Fons Orie. De laatste is nu rechter bij het Joegoslavië-tribunaal. Tadic wordt nu een `kleine vis' genoemd, hij zou niet meer in aanmerking komen voor berechting door het tribunaal. In 1996 lag dat anders, en zijn advocaten deelden in de afkeer die de Bosnische Serviër, aangeklaagd voor moord en marteling, ten deel viel. Kay, gespecialiseerd in humanitair recht, vond dat niet erg, hij wilde graag laten zien wat hij kon.

In 1999 verdedigde Kay samen met Wladimiroff de eerste burger die door het Rwanda-tribunaal werd aangeklaagd voor genocide, Alfred Musema. Wladimiroff en Kay zijn vrienden. Kay praatte vaak met Wladimiroff over zijn huwelijksproblemen. In de rechtszaal van het Joegoslavië-tribunaal valt Kay op omdat hij een pruik draagt. Hij stottert licht. Hij vindt van zichzelf dat zijn kracht vooral ligt in het dóórvragen tijdens kruisverhoren. Tijdens de voorbereidende zittingen in de zaak tegen Miloševic overlegde hij vaak met Wladimiroff. Met hun Servische collega Tapuskovic hadden ze nauwelijks contact.