AMICUS: BRANISLAV TAPUSKOVIC

In de rechtszaal had Miloševic tot nu toe, tijdens de voorbereidende zittingen, nauwelijks aandacht voor de drie juristen die ervoor moeten zorgen dat hij een eerlijk proces krijgt. Hij negeerde ze. Hij keek wel op toen de Serviër Branislav Tapuskovic (63) in oktober voor het eerst het woord nam. Hij bekeek hem met een geamuseerde, spottende blik. Tijdens een latere zitting moest hij om Tapuskovic lachen. Dat was toen de Serviër zei dat hij uit moreel en historisch verantwoordelijkheidsbesef de rol van `amicus' op zich had genomen.

Tapuskovic is in Belgrado deken van de orde van Servische advocaten. Als advocaat verdedigde hij tegenstanders van Miloševic. Hij spreekt geen Engels – wat de communicatie met zijn twee collega's lastig maakt. Zijn vrouw, die ook advocaat is, spreekt wel Engels, ze vertaalt voor haar man tijdens interviews. Zij helpt hem nu ook met de klus die hij op zich heeft genomen. Hij zal de enorme stapel documentatie van de aanklager in de zaak-Miloševic doornemen op zoek naar ontlastend materiaal.

Al bij zijn eerste optreden in de rechtszaal zei hij dat de drie `vrienden' zeker niet over alles hetzelfde dachten, er was ruimte voor verschil van mening. Er lijkt tussen hem en de andere twee amici weinig contact te zijn. Tijdens de zittingen overlegde hij tot nu toe nauwelijks met hen.