Zorgplicht banken verscherpt

Risicovol beleggen met pensioengelden door vermogensbeheerders (banken en effectenhuizen) is niet langer toegestaan, zelfs niet indien de cliënt er om vraagt. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de klachtencommissie van de effectenbranche naar aanleiding van een klacht van een belegger.

De klachtencommissie is een onderdeel van het Dutch Securities Institute (DSI), het keurmerkinstituut van de effectenbranche. De uitspraak heeft grote consequenties voor vermogensbeheerders. Zij bedienen vaak klanten, zoals directeuren-grootaandeelhouders, die hun vermogen uit handen hebben gegeven voor de opbouw van hun pensioen. In de pensioen- en spaarfondsenwet staat dat er `solide' moet worden belegd indien het voor het pensioen is.

,,Er is nog nooit zo'n heldere uitspraak in een dergelijke zaak gedaan'', zegt W. Schonewille van advocatenkantoor Barents & Krans, raadsman van de betreffende belegger. In het dossier gaat het om een directeur-grootaandeelhouder die zijn vermogen (uit een pensioen BV, 363.000 euro) in 1997 had ondergebracht bij een effectenkantoor. In 1998, toen de AEX 30 procent steeg, leed de cliënt een verlies van ruim 214.000 euro. In 1997 had de vermogensbeheerder onder meer nog met winst in opties belegd. Deze tactiek kon in 1998 echter niet met succes worden geprolongeerd. Toen de verliezen opliepen gaf de cliënt opdracht de portefeuille te verkopen uit vrees voor verdamping van zijn vermogen. De bank verkocht vervolgens zonder commentaar het hele pakket op het dieptepunt van de markt.

De klachtencommissie stelt echter dat de vermogensbeheerder rekening had moeten houden met de pensioenverplichtingen van zijn cliënt. Daarbij hoort een voorzichtig beleggingsbeleid. Hoewel de cliënt zelf geen bezwaren had tegen risico's nemen en dat ook meldde aan de vermogensbeheerder, blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de laatste te liggen, zo stelt de klachtencommissie. Indien de vermogensbeheerder de gewenste transacties van zijn klant niet zag zitten, had hij zijn taak gewoon moeten neerleggen, vindt de commissie van DSI. De belegger kreeg een schadevergoeding van circa 150.000 euro.

PENSIOENGELD: pagina 13

    • Philip de Wit