Vier grote steden willen extra geld

De burgemeesters van de vier grote steden hebben, vooruitlopend op een nieuw regeerakkoord, gisteren voor ruim 2 miljard euro aan extra investeringen in de volgende kabinetsperiode geclaimd. Het gaat onder meer om een plan om de reistijden binnen de Randstad, omschreven als `DeltaMetropool', te halveren. Dat vergt een investering van dertig miljard euro. Burgemeester Cohen van Amsterdam voegde eraan toe, dat het gaat om de periode tot 2020. De komende vier jaar is 1 miljard euro nodig. Daarnaast willen Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag ook zeggenschap over een deel van de gelden van de Algeme Wet Bijzondere Ziektekosten, om de zorg voor daklozen, verslaafden en mensen met psychiatrische problemen te verbeteren.