Twente gaat soepel om met Europese subsidie

De Regio Twente heeft met valse rekeningen subsidie uit Brussel ontvangen voor de aanleg van een brug. Maar dit `incident' heet in Twente geen bouwfraude.

Wie eind 1998 ter hoogte van de Twekkelerbrug het Twentekanaal wilde oversteken, liep geheid een nat pak op. Er lag namelijk nog geen brug. Dat was in Twente bekend, maar niet in Brussel. Daar wist men niet beter dan dat de toeristische fiets- en voetgangersbrug eind 1998 was aangelegd, kort voor het sluiten van de subsidietermijn van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

In werkelijkheid werd de brug pas in september 1999 opgeleverd. De rekening van 528.000 euro die de Regio Twente en de Dienst Landelijk Gebied, de opdrachtgevers voor de bouw, in december 1998 via het provinciehuis in Zwolle naar Brussel stuurden, had geen enkel ander doel dan een EFRO-subsidie veilig te stellen. Dat constateert staatssecretaris G. Ybema van Economische Zaken. Met die subsidie kon 37 procent van de kosten worden bestreden.

Niet alleen was het bedrag in vergelijking met de werkelijk gemaakte kosten 354.000 euro te hoog, het geld werd twee dagen later ook nog eens door opzichter/mede-aannemer Arcadis aan de Regio Twente geretourneerd.

Feitelijk was er dus helemaal geen sprake was van een betaling. Staatssecretaris Ybema waarschuwt andere lagere overheden voor dit soort praktijken. ,,Het is primair de verantwoordelijkheid van het bestuurlijk management om de wet- en regelgeving in acht te nemen'', schrijft hij de Tweede Kamer.

De Regio Twente trekt het boetekleed aan, maar waakt ervoor om dit `incident' te plaatsen onder het hoofdstuk bouwfraude. ,,In juridische zin is er wellicht sprake van fraude'', zegt verantwoordelijk bestuurder H. Wenneger (VVD), ,,maar zo ervaren we het niet. Bij fraude denk ik aan verduistering van geld, of aan betalingen waar geen prestatie tegenover staat. Hier is niemand benadeeld.''

Achteraf gezien was de valsheid in geschrifte bovendien niet nodig geweest, omdat in 1999 de subsidietermijn met negen maanden werd verlengd.

De gestuurde rekening van eind december 1998, zo geeft Wenneger toe, was enkel en alleen bedoeld om subsidie veilig te stellen. ,,Een handeling die niet had mogen gebeuren.''

Wenneger rept van overmacht. Eind 1998 was het uitzonderlijk slecht weer, waardoor vertraging ontstond bij de aanleg van de op- en afritten van de houten prefab-brug. Montage en bevestiging lieten daardoor lang op zich wachten.

Staatssecretaris Ybema verwijt de provincie Overijssel, die moet toezien op de besteding van EFRO-gelden, dat zij op de hoogte was van het feit dat de Twekkelerbrug nog lang niet af was. Gedeputeerde T.Bennink (VVD) ontkent dit. ,,Achteraf gezien hadden we de fiets moeten pakken voor een controle, maar we waren te goed van vertrouwen. Als een bevriende relatie als de Regio Twente een rekening met een accountantsverklaring overlegt, mag je toch aannemen dat het goed zit.''

Maar ook de accountant van de Regio Twente is niet op de hoogte gesteld van de terugbetaling, erkent portefeuillehouder Wenneger. Net zo min als hijzelf. Toenmalig directeur Recreatie en Toerisme van de regio, door Wenneger de ,,geestelijk vader'' van de boekhoudkundige truc genoemd, vond dat niet nodig.

Inmiddels zijn er bij de Regio Twente intern maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. De provincie Overijssel gaat, conform de wens van Ybema, alle 120 projecten die met EFRO-geld worden uitgevoerd ter plekke controleren. ,,Dit was ééns maar nooit weer'', aldus Wenneger.

    • Martin Steenbeeke