Toestemming voor vier man in één cel

Drugskoeriers mogen van de Tweede Kamer met maximaal vier personen in één cel worden vastgezet. Een ruime meerderheid van de Kamer staat daarachter.

Minister Korthals (Justitie) verzocht de Kamer gisteren de noodwetten met terugwerkende kracht vanaf 25 januari te laten gelden, de dag dat hij de noodwetten bij de Tweede Kamer indiende. Om de druk op de bestaande gevangenissen en huizen van bewaring te verlichten, moeten bolletjesslikkers zo snel mogelijk worden overgeplaatst naar de speciaal voor drugssmokkelaars ingerichte kazernes, vindt Korthals.

Vorige maand zijn 246 mensen aangehouden die cocaïne hadden geslikt, een nieuw record. Justitie heeft de grootste moeite om hen allemaal in hechtenis te nemen.

Aanleiding voor de noodwetten is de grote toestroom aan drugskoeriers uit met name Aruba en de Antillen. Vorig jaar werden 48 drugskoeriers heengezonden met een dagvaarding omdat er geen cellen beschikbaar waren.

Alleen GroenLinks en de SP hadden onoverkomelijke bezwaren tegen de noodwetten. Het Kamerlid Halsema (GroenLinks) vindt dat de `aparte' behandeling van de drugskoeriers indruist tegen het gelijkheidsbeginsel.

In de noodwet `Groepsopsluiting drugskoeriers' staat dat cocaïnesmokkelaars groepsgewijs mogen worden vastgezet en slechts recht hebben op minimale voorzieningen. Ook worden verdachten en veroordeelden in dezelfde units geplaatst. Minister Korthals zegde toe er ,,alles aan te doen'' de voorzieningen in de groepsopvang zoveel mogelijk te laten lijken op die in gewone cellen, ,,maar ik kan niks garanderen vanwege de kwaliteitsverschillen in huisvesting en van het gevangenispersoneel'', aldus de minister. Particuliere beveiligingsbedrijven zullen het gevangenispersoneel leveren.

Alle fracties noemden de maatregelen ,,onorthodox'', maar op grond van de noodsituatie willen zij Korthals toch steunen. PvdA en D66 voelden zich ,,in een onmogelijke positie'' gemanoeuvreerd en eisten ,,humane opvang'', alvorens akkoord te gaan.

De noodwet heeft een looptijd van een jaar. De VVD, al jaren voorstander van meer personen per cel, wilde van Korthals de toezegging dat de periode van een jaar bij succes verlengd kan worden. Korthals wil ,,dat niet op voorhand uitsluiten''.

De Kamer ging gisteren tevens akkoord met het maximaal zestien dagen vasthouden van gedetineerden in een politiecel. Wel moest Korthals, onder druk van de Kamer, het voorstel ook minderjarigen zo lang in een politiecel vast te houden, laten varen. De Kamer wil dat in principe minderjarigen niet met meer op een cel gezet worden. Korthals zegde toe daaraan alles te zullen doen. Maar als drugsbazen meer jongeren gaan inzetten wil hij de vrijheid houden alsnog meer minderjarigen in een cel te plaatsten.