Slapend rijk

Een handige bankier is Jeroen Pit zeker. Eind 1996 zat hij bij ABN Amro in het team dat beddenwinkelketen Beter Bed naar de beurs bracht. Indertijd werd de beursgang onontbeerlijk geacht om aan goedkoop geld te komen voor de expansie van het Brabantse bedrijf. Enkel voordelen werden opgesomd om het besluit te beargumenteren. Jeroen Pit en zijn collega's declareerden de gebruikelijke fee voor dit soort beursintroducties, ditmaal naar schatting ruim 1 miljoen euro.

Ruim vijf jaar later is dezelfde Pit van mening dat de beursnotering van Beter Bed alleen maar lastig is: het is moeilijk aan geld te komen via uitgifte van aandelen en het kost geld. Bovendien is het management zeker een dag per week kwijt met alle beslommeringen die gepaard gaan met een beursnotering, door de roadshows, verslaglegging en perscontacten. Alleen maar ellende dus. Dezelfde Pit bleek deze week het team te leiden van de investeringsmaatschappij Nesbic, die Beter Bed dit voorjaar van de beurs haalt. Opnieuw kassa voor Pit.

Hij weet nu al dat hij over ,,drie à vijf jaar'' Beter Bed weer afstoot. Dan moet het bedrijf op eigen benen staan of moet het worden overgenomen. Maar het kan ook een beursnotering worden. Binnen tien jaar drie keer verdienen aan het geschuif met Beter Bed. Een handige bankier is Jeroen Pit zeker.

    • Frits Baltesen