Rel bij privatisering van Londense metro

De politieke rel over de gedeeltelijke privatisering van de Londense ondergrondse is gisteren opnieuw losgebarsten, nadat de regering-Blair bekend maakte het plan te zullen doorzetten.

Ken Livingstone, burgemeester van Londen en Labour-rebel, dreigde met een rechtszaak tegen de regering, omdat de Tube, zoals de London Underground in de volksmond heet, in nieuwe opzet onveilig en te duur zou worden.

Minister Stephen Byers (Transport) zei gisteren het zogeheten public private partnership (PPP), de publiek-private samenwerking, te willen uitvoeren, waardoor zestien miljard pond (26 miljard euro) aan investeringen beschikbaar komt uit het bedrijfsleven om het volle en verouderde metrostelsel onder Londen te renoveren.

Twee particuliere consortia, Metronet en de Tube Lines Group, krijgen volgens het plan de verantwoordelijkheid over de infrastructuur, terwijl het publieke London Underground verantwoordelijk blijft voor het laten rijden van de treinen.

Het PPP kreeg groen licht nadat het accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC) had gerapporteerd dat het PPP twee miljard pond goedkoper zou uitkomen dan het alternatieve financieringsvoorstel van Livingstone, hoewel een ander rapport die berekeningen ,,kunstmatig'' noemde. De burgemeester, twee jaar geleden gekozen op grond van zijn plannen voor het openbaar vervoer, wil de verbeteringen betalen door het uitgeven van obligaties, zoals eerder in New York met succes is gebeurd. Dat is goedkoper en het vervoer blijft in publieke handen, is zijn argument.

De Liberale en Conservatieve oppositie zijn met sommige Labour-parlementariërs fel tegen. ,,Dit is een recept voor een ramp'', zei LibDem-leider Charles Kennedy.Gwyneth Dunwoody, Labour-lid en voorzitster van de vaste Kamercommissie voor vervoer, waarschuwde de regering-Blair dat ze de vergissingen met het geprivatiseerde spoorwegnet aan het herhalen is.