Op Komst

Afgelopen maandag presenteerden de Nederlandse uitgevers de nieuwe boeken voor het komende halfjaar. Een keuze.

NEDERLANDSE LITERATUUR

Abdelkader Benali: De langverwachte. Vassallucci. Februari.

Lang verwachte grote roman van de schrijver die in 1996 debuteerde met Bruiloft aan zee.

Oscar van den Boogaard: Lucia smelt. Querido. Februari.

Roman over de pijn van een voorbije liefde.

Pieter Boskma: De Aardse Komedie. Prometheus. Mei.

Roman in verzen.

Anneke Brassinga: Het zere been.

De Bezige Bij. April.

Verspreid proza van de vertaalster, dichter en prozaschrijver.

Remco Campert: Beschreven blad.

De Bezige Bij. Februari.

Novelle.

Louis Ferron: Het overspelige gras.

De Bezige Bij. Februari.

Familieroman waarin de schrijver zijn fascinatie voor oorlog, kunst, verval en romantiek verwerkt.

Kristien Hemmerechts: Donderdagmiddag. Halfvier.

Atlas. Februari.

Roman over de relatie tussen ouders en kinderen.

Marek van der Jagt: Gstaad 95-98.

De Geus. Mei.

Tweede roman van de winnaar van de Anton Wachterprijs 2000.

Arthur Japin: De droom van de leeuw. De Arbeiderspers. Februari.

Liefde, macht en verbeelding zijn de ingrediënten van Japins tweede roman.

Doeschka Meijsing: 100% chemie. Querido. Maart.

Kleine kroniek over Meijsings eigen familiegeschiedenis.

Erwin Mortier: Sluitertijd. Cossee. April.

Derde roman van de auteur van Marcel en Mijn tweede huid.

Ilja Leonard Pfeijffer: Rupert (roman) en Dolores (gedichten).

De Arbeiderspers. Maart.

Gelijktijdig een romandebuut en een bundel met elegieën van `het aanstormend talent van de Nederlandse classici'.

Gerard Reve: Brieven aan Bram P.

De Bezige Bij. Februari.

Een keuze uit de correspondentie tussen de Volksschrijver en de voormalige burgemeester en minister Bram Peper.

Allard Schröder: De hydrograaf.

De Bezige Bij. April.

Roman waarin de wetmatigheden van de zee zich spiegelen in die van de liefde.

Manon Uphoff: De vanger.

Podium. Maart.

Novelle in eerste instantie geschreven als scenario voor een televisiefilm.

M. Vasalis: De oude kustlijn.

Van Oorschot. Maart.

Bundel met zowel recent werk als vroegere gedichten van de in 1998 overleden M. Vasalis.

BUITENLANDSE LITERATUUR

Alain de Botton: De kunst van het reizen. Atlas. Maart

Handleiding voor de mens die op reis gaat van de wonderboy van de Britse letteren.

J.M. Coetzee: Portret van een jongeman. Cossee. Februari.

Als cadeau voor de nieuwe uitgeverij verschijnt de Nederlandse vertaling van deze nieuwe roman een paar maanden eerder dan het Engelse origineel.

Per Olov Enquist: De vijfde winter van de magnetiseur. Ambo. April.

Roman van de auteur van Het bezoek van de lijfarts.

Nicci French:De bewoonde wereld. Anthos. Mei.

Zesde literaire thriller van het schrijversechtpaar.

Tsjêbbe Hettinga:Van over zee en verder (gedichten, tweetalig). Atlas. Mei.

Nieuwe poëzie van de meervoudig bekroonde Friese dichter.

James Joyce: Finnegans Wake (vert. Henkes en Bindervoet). Athenaeum – Polak & Van Gennep. April.

Eerste Nederlandse vertaling van het laatste grote werk van een van de belangrijkste auteurs van de twintigste eeuw.

Fouad Laroui: De tanden van de topograaf. Van Oorschot. April.

Roman over politieke corruptie en terreur in Marokko. In maart verschijnt bij Vassallucci Laouri's poëziebundel Verbannen woorden.

Eugenio Montale: Eindig. 77 late gedichten (vert. Eva Gerlach).

De Arbeiderspers. Mei.

Tweetalige editie met een keuze uit het werk van de Italiaanse Nobelprijswinnaar.

Arthur Rimbaud: Brieven 1870-1875 (vert. Paul Claes). Athenaeum – Polak & Van Gennep. April.

Vertaling van de brieven die de jonge Rimbaud schreef aan onder anderen zijn toenmalige minnaar, de schrijver Paul Verlaine.

Kurban Said: Het meisje van de Gouden Hoorn. De Bezige Bij. Maart.

Tweede roman in vertaling van de auteur Ali en Nino.

POLITIEK EN ACTUALITEIT

Ellen Pasman: De Landsadvocaat. Over het functioneren van de Nederlandse rechtsstaat. Bert Bakker. Mei.

Kritische beschouwing van de advocate van Willem Oltmans, in zijn geruchtmakende zaak tegen de Nederlandse staat, over de rechtsgang in Nederland. Hoe politieke intriges de rechten van burgers fundamenteel kunnen aantasten.

Marnix van Rij: Duizend dagen in de landspolitiek. Meulenhoff. April.

De voormalige voorzitter van het CDA over het door hem geïnitieerde koningsdrama in zijn partij.

Max van Weezel en Michiel Zonneveld: Politiek zonder passie. De erfenis van Paars. Van Gennep. April.

Twee verslaggevers van Vrij Nederland over een coalitie die zijn geestelijke vaders teleurstelde. Gebaseerd op gesprekken met politici, topambtenaren en denkers.

Buro Jansen & Jansen: De snuffelstaat. Nederland en de BVD. Fagel. Mei.

Alternatief onderzoeksbureau, afkomstig uit de kraakwereld, over de lange arm van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, die reikt tot in de milieubeweging en de harde kern van voetbalhooligans.

Francis Mestrum: Globalisering en armoede. Over het nut van armoede in de nieuwe wereldorde. Epo. Maart.

Hoe de ontwikkelingshulp is uitgehold en de eisen van arme landen van de internationale agenda zijn verdwenen.

Ahmed Rashid: Jihad. De opkomst van het moslim-fundamentalisme in Centraal-Azië. Atlas. Februari.

Nieuw boek over het fundamentalisme van de auteur van een veelgeprezen studie over de Talibaan.

BIOGRAFIE

Roelof Bouwman: De val van een bergredenaar. Het politieke leven van Willem Aantjes. Boom. April.

Levensverhaal van oud-politicus Willem Aantjes.

Dik van der Meulen: Multatuli. Het leven en werk van Eduard Douwes Dekker. SUN. September.

Eerste volledige Multatulibiografie in meer dan tachtig jaar, door de secretaris van het Multatuligenootschap.

Ton Neelissen: Het tomeloze leven van Johannes Esser. Grondlegger van de plastische chirurgie. Balans. April.

Biografie over een oorlogschirurg, schaakkampioen, speculant in onroerend goed en kunstverzamelaar.

Hagar Peeters: Gerrit de Stotteraar. Biografie van een boef. Podium. Mei.

Boek over de doodgewaande meesterinbreker en -ontsnapper Gerrit de Stotteraar (1920), bekroond met de Nationale Scriptieprijs.

FILOSOFIE

Francis Fukuyama: De nieuwe mens. Onze wereld na de biotechnologische revolutie. Contact. Maart.

Nieuw boek van de auteur van Het einde van de geschiedenis, dit keer over de gevolgen van de biogenetische revolutie.

Michael Hardt en Antonio Negri: Empire. Van Gennep. Mei.

Marxistisch geïnspireerde totaalkritiek op de economische globalisering, door een Amerikaanse literatuurwetenschapper en een radicaal-linkse Italiaanse ideoloog.

Friedrich Nietzsche: Nagelaten fragmenten. Deel 1: herfst 1869-eind 1874. SUN. Februari.

Vertaling van Nietzsches wijsgerige aantekeningen vanaf zijn aankomst in Basel in 1869 als hoogleraar in de klassieke filologie.

Aristoteles: Metafysica alfa. Historische Uitgeverij. Maart.

Vertaling van een deel van Aristoteles `eerste filosofie', later omgedoopt tot metafysica, die behoort tot de belangrijkste teksten uit de geschiedenis van de wijsbegeerte.

Arthur Schopenhauer: Parerga en Paralipomena. Kleine filosofische geschritften. Wereldbibliotheek. April.

Kleine opstellen van de Duitse metafysische pessimist Schopenhauer over een veelheid aan onderwerpen, van kentheorie tot Indiase literatuur en honden.

KUNST

Till Holger Borchert (red): De eeuw van Van Eyck. De Vlaamse Primitieven en het Zuiden 1430-1530. Ludion. Maart.

Boek bij tentoonstelling waarin het werk van noordelijke schilders als Van Eyck en Quentin Massys wordt vergeleken met dat van zuidelijke tijdgenoten.

Arthur C. Danto: De Madonna van de Toekomst. Historische uitgeverij. Maart.

Essays van de filosoof en kunstcriticus Danto over de aard van het kunstwerk, over metafoor en stijl, over het einde van de smaak, en de toekomst van de kunst.

Frits Scholten: Sumptuous Memories. Waanders. April.

Boek over 17de-eeuwse Nederlandse grafmonumenten. Behalve iconografie en patronage komen ook materialen en technieken aan bod.

GESCHIEDENIS

Maarten Prak: Gouden Eeuw. Het raadsel van de Nederlandse Republiek. SUN. Maart.

Studie van de Utrechtse historicus Prak over Nederland in de 17de eeuw, gebaseerd op het meest recente onderzoek.

Thimo de Nijs en Eelco Beukers (red.): Geschiedenis van Holland tot 1572. Verloren. Mei.

Eerste van vier delen over de geschiedenis van Holland, geschreven door een keur van Nederlandse historici, kunsthistorici en archeologen.

Marie-Ange Delen: Het hof van Willem van Oranje. Wereldbibliotheek. April.

Aan de hand van personeelslijsten, hofregels, tafeletiquettes, boodschappenlijsten en vriendenboekjes wordt de luxueuze levensstijl van de Vader des Vaderlands gereconstrueerd.

Vibeke Roeper en Roelof van Gelder: In dienst van de Compagnie. Leven bij de VOC in honderd getuigenissen (1602-1799). Athenaeum – Polak & Van Gennep. April.

Flitsen uit het leven van VOC-dienaren van hoog tot laag. Persoonlijke ervaringen van kooplieden, chirurgijns, soldaten en matrozen.

H.L. Wesseling: Europa's koloniale eeuw. De Europese koloniale rijken.

Bert Bakker. September.

Overzichtswerk over de verovering en exploitatie van de koloniale gebieden in de 19de eeuw. Nadat de Spanjaarden en Portugezen terrein verloren hadden, werd dit de eeuw van triomf voor de Engelsen, Fransen, Nederlanders en Belgen.

Joost Kloek en Karin Tilmans (red.): Burger. Een geschiedenis van het begrip `burger' in de Nederlanden van de Middeleeuwen tot de 21ste eeuw. Amsterdam University Press. Juni.

Interdisciplinaire analyse van het begrip `burger'. Na de thema's `Vaderland', `Vrijheid' en `Beschaving' is dit het vierde deel in de reeks Nederlandse Begripsgeschiedenis.