Meldpunt voor inflatietoeslag bij pensioenen

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) in Den Haag heeft een meldpunt geopend waar gepensioneerden de inflatietoeslag (indexatie) die zij van hun pensioenfonds krijgen kunnen opgeven. De Bond wil op deze manier inventariseren of gepensioneerden wel een adequate compensatie krijgen voor de gestegen prijzen.

Pagina 13