Meldpunt toeslag pensioenen

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen heeft een meldpunt geopend waar gepensioneerden de inflatietoeslag die zij van hun pensioenfonds krijgen kunnen opgeven. Zo wil de bond nagaan of de gestegen prijzen voldoende worden gecompenseerd.

Pagina 13