Meldpunt inflatietoeslag pensioenen

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) in Den Haag heeft een meldpunt geopend waar gepensioneerden de inflatietoeslag (indexatie) die zij van hun pensioenfonds krijgen kunnen opgeven.

De Bond wil op deze manier inventariseren of gepensioneerden wel een adequate compensatie krijgen voor de gestegen prijzen.

Met het meldpunt reageert de Bond op de groeiende stroom aankondigingen van ondernemingen en een enkele bedrijfstak dat gepensioneerden dit jaar vanwege de verzwakte financiële positie van hun fonds geen of beperkte indexatie geven. PvdA-kamerlid S. Depla heeft inmiddels vragen gesteld aan staatssecretaris Hoogervorst (VVD) van Sociale Zaken.

Negen van de tien werknemers hebben een aanvullend pensioen bovenop de AOW. Pensioenfondsen hadden vorig jaar door de kelderende beurskoersen een bar slecht beleggingsjaar.

PvdA-kamerlid Depla wil onder meer weten in hoeveel pensioenregelingen de uitkeringen in 2000 en 2001 zijn aangepast aan de inflatie en of er een relatie is tussen het terugstorten van reserves uit het pensioenfonds aan de werkgever en premiekortingen voor de werkgever en het toekennen van indexatie aan de gepensioneerden.

Het is de pensioenbond een doorn in het oog dat geen van de organisaties in de pensioenwereld een overzicht heeft van het indexatiebeleid van de ongeveer 900 Nederlandse pensioenfondsen en honderden pensioenregelingen die bedrijven hebben uitbesteed aan verzekeraars.

Bestuursadviseur P. de Wind van de NBP:,,De Pensioen- en Verzekeringskamer zegt dat zij het niet bijhoudt, de koepel van de pensioenfondsen voor individuele ondernemingen heeft er naar eigen zeggen geen zicht op, de koepel van de pensioenfondsen die voor bedrijfstakken werken kunnen ook niet helpen met gegevens.''

De NBP heeft de indruk dat de indexatie veelal ver achterblijft bij de prijsstijgingen. Vanochtend meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 4 procent inflatie, op jaarbasis gemeten, in januari. De NBP wil met de uitkomsten van het meldpunt de politiek onder druk zetten.