Directeur Saris van ECN stapt op

Directeur F.Saris (59) vertrekt binnenkort bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Hij is gisteren benoemd tot decaan van de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden. Uiterlijk 1 september gaat hij daar aan de slag.

Prof.dr. Frans W. Saris kwam de afgelopen week veelvuldig in het nieuws door de kernreactor in Petten, die vanaf 18 februari tijdelijk wordt gesloten voor een extern onderzoek naar de `veiligheidscultuur'. ECN is de belangrijkste aandeelhouder van het bedrijf dat de reactor beheert.

Minister Pronk (VROM) besloot het vorige weekeinde de directie van de centrale te vragen deze tijdelijk te sluiten. Pronk deed dat, nadat duidelijk was geworden dat de veiligheid van de reactor weliswaar niet in het geding was, maar wel dat er het een en ander schort aan de `veiligheidscultuur'.

Aan het besluit van minister Pronk was een brief voorafgegaan van Saris waarin deze duidelijk maakte de veiligheid ,,niet langer voor 100 procent te kunnen garanderen''.

De houding van Saris zette kwaad bloed bij het personeel en de directie van de Nuclear Research and Consultancy Group (NRG), beheerder van de reactor. De directie weigerde aanvankelijk het verzoek van Pronk op te volgen, omdat zij vond dat feilen in de `veiligheidscultuur' geen reden konden zijn om de reactor stil te leggen. Het personeel heeft gisteren met grote opluchting op het vertrek van Saris gereageerd.

Voorzitter Jan Terlouw van de Raad van Toezicht van ECN in Petten verklaart er ,,alle begrip'' voor te hebben dat Saris de ,,eervolle functie'' in Leiden graag wil aannemen.

De Tweede Kamer was gisteren kritisch over de handelwijze van de ministers Pronk en Borst (Volksgezondheid). Vooral Pronk wilde een week geleden snel handelen, maar hij stelde zijn standpunt bij, toen bleek dat kankerpatiënten in heel Europa de dupe zouden worden, omdat er bij sluiting van de reactor in Petten te weinig radio-isotopen voor onderzoek en behandeling beschikbaar zouden zijn.

De VVD-fractie sprak van `paniekvoetbal', omdat Pronk zelf ook steeds benadrukte dat de veiligheid van de omgeving niet in het geding was. De meerderheid in de Tweede Kamer gaat er mee akkoord dat externe deskundigen gaan beoordelen of de reactor weer in bedrijf kan worden gesteld.

Pronk kondigde de instelling aan van een permanente veiligheidscommissie die naast de interne commissie zal waken over de gang van zaken bij NRG.

Nieuwe afspraken met de bedrijfsleiding worden opgenomen in de herziene vergunning die over enige tijd gereed moet zijn.