Werkgevers willen inspraak bondsgeld

Werkgevers eisen zeggenschap over de besteding van het zogenoemde vakbondstientje, de bijdrage die werkgevers betalen aan vakbonden bij het afsluiten van een CAO.

Dat zegt coördinator H. van der Steen van werkgeversorganisatie AWVN. Nu bepalen de vakbonden, die het Fonds Industriële Bonden beheren dat de werkgeversbijdragen int, hoe het geld wordt aangewend.

Werkgevers stelden alleen als voorwaarde dat hun bijdrage werd aangewend voor het vakbondswerk, en niet in de stakingskas terechtkwam. Zij eisen nu dat in

CAO's wordt afgesproken voor welke projecten het geld wordt gebruikt. Die projecten zouden aan het bedrijf of de bedrijfstak ten goede moeten komen.

Het zogeheten vakbondstientje wordt sinds 1966 betaald aan vakbonden, omdat zij werk verrichten voor alle werknemers, ook de niet-leden. Een CAO die wordt afgesloten, geldt daardoor voor de hele onderneming of bedrijfstak.

In 2000 ontving het Fonds Industriële Bonden in totaal 12,5 miljoen euro aan werkgeversbijdragen.

,,Wij hebben belang bij een betrouwbare partner'', zegt Van der Steen, ,,dus werkgevers willen best blijven betalen. Maar onze leden eisen inzicht en inspraak in de besteding van hun geld.'' De regeling over de werkgeversbijdrage loopt dit jaar af. Voor de komende jaren wil AWVN de regeling aanpassen.

Tweede Kamerlid Wilders (VVD) stelde de ondoorzichtige besteding van gelden in de CAO-fondsen in de Kamer aan de orde.

Minister Vermeend eiste daarop dat bonden en werkgevers meer duidelijkheid moesten verschaffen over de besteding ervan.