Viva Máxima 3

Dat Amanda Kluveld in haar column haar bedenkingen ventileert betreffende `de zelfgekozen onwetendheid' van een (wellicht groot) deel van het Nederlandse volk kan ik me perfect indenken. Máxima von Amsberg is misschien niet `het godsgeschenk' waar een door oranjebitter benevelde briefschrijver haar voor houdt. Maar ondanks mijn uitgesproken sympathie voor het republikeins gedachtegoed vind ik dat uw columniste niet het recht heeft over vijf kolommen breed haar pijlen te richten op de persoon van Máxima. Dat gedeelte van de tekst is niet ironisch maar boosaardig.

    • J. van Dijk