Viva Máxima 2

Dank U, geweldige, tedere, overweldigende, lieve, rechtvaardige, eerlijke, dappere, gulle, schrandere NRC dat u deze bijdrage van Amanda Kluveld hebt geplaatst. Wat is in hemelsnaam de bedoeling van het artikel `Viva Máxima'. De auteur is uitermate cynisch van toon, het is wrang, maar bovenal onterecht. Liep Amanda met het onnozele idee rond dat wij met Máxima een hemelbestormer hadden binnen gehaald, een bestrijdster van ongeveer alles wat er in onze en in de Argentijnse samenleving fout is?

Mevrouw Kluveld moet toch weten dat de positie en de vrijheid van Máxima vanaf het moment dat onze kroonprins zijn aanzoek deed en zij daarop `ja' zei, ingrijpend veranderde? Noblesse oblige. En dat is zeker gebeurd op 2 februari toen zij zijn vrouw werd, prinses van Oranje, en daarmee onder de ministeriële verantwoordelijkheid viel.

Waar komt toch dat opgekropte cynisme vandaan? Vanwaar die tirade? Is het een vorm van onnozelheid of van een naïeve teleurstelling? Of vond de schrijfster het nodig eens een stevige domper te zetten op het enthousiasme dat de bruiloft heeft gekenmerkt? Iets anders kan ik echt niet bedenken.

Blijft nog tenslotte de vraag: wat moet er in hemelsnaam gebeuren voordat de redactie van de NRC weigert een artikel te plaatsen?

    • Kees Leemreis Eindhoven