Opvolger F-16 2

De regering laat met de keuze voor de JSF zien hoezeer nationale belangen worden verkwanseld. Het geld dat hiermee is gemoeid gaat ten koste van allerlei primaire behoeften van de samenleving en er staat niets tegenover. Zie het CPB-rapport en de uitspraak van ex-minister Vredeling. Nog afgezien van de te verwachten financiële strop, zal de `return on investment' van de jager nihil zijn. Immers onze buitenlandse en defensie-politiek is volkomen afhankelijk van de VS. Dat is met de recente conflicten wel pijnlijk gebleken.

De VS dicteren welk land de vijand is en wie zal worden gebombardeerd. Alles omwille van nationale, economische belangen en elk internationaal recht tartend als het nodig is. De koop van de JSF komt er dan ook op neer dat we met Nederlands belastinggeld de Amerikaanse industrie betalen, direct met de order en indirect als (de facto) onderdeel van de Amerikaanse defensie, in geconstrueerde oorlogen, met oneindig leed voor mensen. Er zijn te veel verdachte omstandigheden rond het JSF dossier en er is te weinig zinnige informatie voor het publiek rond deze aankoop. Een parlementaire enquête zou bij wijze van uitzondering tijdig kunnen worden gedaan: nu, in plaats van als schaamlap achteraf.

    • Nico van Velzen