Opvolger F-16 1

Economische en militaire argumenten worden in de strijd geworpen in de keuze voor de opvolger van de F-16. Maar er is meer.

Een keuze voor de Amerikaanse JSF is tegelijkertijd een bevestiging van de Verenigde Staten als enige supermacht die de wereld haar wil op kan leggen. Een keuze voor een Europees toestel draagt bij aan de ontwikkeling van Europese technologie, defensiemacht, zelfbewustzijn en wie weet een Europese buitenlandse politiek.

De Verenigde Staten kunnen zich nu een houding permitteren van `wie niet met ons is, is tegen ons'. De Verenigde Naties worden gebruikt of terzijde geschoven al naar gelang het uitkomt en de `oorlog tegen terrorisme' wordt gevoerd met de middelen die men zelf verkiest. Als de zogenaamde bondgenoten de middelen te grof vinden of contraproductief, zoals in geval van Iran, gaat de regering Bush `zelfbewust' alleen verder.

Het is de enige supermacht niet aan te rekenen dat ze die macht naar eigen goeddunken inzet voor de bescherming van de eigen belangen. Die belangen lopen goeddeels parallel aan de Europese belangen, maar niet altijd.

Enig tegenwicht en enige reflectie kan en zal alleen plaatsvinden wanneer Europa werkelijk een bondgenoot is en een eigen koers kan varen. Om dat te bereiken is de aankoop door Nederland van een Europees vliegtuig van symbolische waarde als het besluit met de Europese partners wordt afgestemd en in die context wordt geplaatst.

    • Rob Gremmen