Noodplan voor failliet Prolion

Tegenvallende resultaten dreigen Prolion de kop te kosten. De producent van apparaten voor de landbouw, bijvoorbeeld melkmachines, presenteerde vorige maand een halfjaarverlies van 5 miljoen euro, wat het bedrijf in acute geldnood heeft gebracht.

Prolion wil nu door een uitstel van betaling zijn schuldenpositie verbeteren. Dit heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. De surseance heeft betrekking op Prolion Sales, waarin bijna alle operationele activiteiten zijn ondergebracht.

Lukt de schuldsanering dan is een nog onbekende investeerder bereid minimaal 10 miljoen euro in de Vijfhuizense onderneming te stoppen. De kapitaalinjectie vindt plaats door de uitgifte van nieuwe gewone aandelen Prolion.

Het geld wordt onder meer benut voor de overname van de distributiemaatschappijen van Gascoigne Melotte. Deze acquisitie stelt Prolion in staat de assemblage en verkoop van melkrobots, het paradepaardje van het bedrijf, in eigen beheer uit te voeren.

De investeringsmaatschappij heeft een forse schuldsanering als nadrukkelijke voorwaarde voor zijn kapitaalinjectie gesteld. Prolion moet nu met de Rabobank en NIB Capital rond de tafel gaan zitten om de schuldenlast tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Het bedrijf is al in onderhandeling over een boedelkrediet om de ergste liquiditeitsproblemen op te vangen.

Directievoorzitter H. Buitenhuis licht toe dat vooral de kortlopende schulden (verplichtingen aan crediteuren) Prolion dreigen te nekken. ,,Wij staan met de rug tegen de muur.'' Hij erkent dat een behoorlijk offer van de banken wordt gevraagd. ,,Zij zullen moeten bloeden.'' De totale bankschuld van Prolion bedraagt circa 16,5 miljoen euro. Met hoeveel de totale schuld moet worden teruggebracht wilde Buitenhuis niet zeggen.