Jijkomttochook.nl

Informatiepakketten, persoonlijke uitnodigingen, sms-acties, stickers en speciale websites. Het ministerie van Binnenlandse Zaken haalt alles uit de kast om vooral jongeren en allochtonen dit jaar naar de stembus te krijgen. Minister De Vries en Tweede-Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven gaven gisteren het startsein voor de campagne, door symbolisch een uitnodiging voor `de nieuwe kiezer' op de bus te doen.

Wie wil kan op 6 maart (gemeenteraadsverkiezingen), 15 mei (Tweede-Kamerverkiezingen) en volgend jaar 11 mei (verkiezingen voor het Europees Parlement) op de mobiele telefoon een sms-je ontvangen met een oproep om vandaag te gaan stemmen.

De sms-berichtenservice kan aangevraagd worden via de website www.jijkomttochook.nl en www.ukomttochook.nl.

De campagne wordt gevoerd omdat steeds minder mensen de gang naar de stembus maken. Vier jaar geleden was de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld 58,9 procent, bij de Tweede-Kamerverkiezingen 73,3 procent. Het dieptepunt in opkomstpercentages vormde de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Europarlement drie jaar geleden, met respectievelijk 45,6 procent en 29,9 procent.

Om de percentages op te krikken trekt het ministerie 4 miljoen euro uit voor de wervingsactie. Daarvan is 650.000 euro bestemd voor de deelcampange voor allochtone kiezers.