Is Spar nu ontslagen of niet?

De vorig jaar ontslagen burgemeester van Middelburg Spar van der Hoek vocht de voorwaarden voor zijn ontslag aan. Gisteren kreeg hij gelijk van de rechter. Maar wat dat inhoudt?

,,De heer Spar van der Hoek mocht ontslagen worden als burgemeester van Middelburg door de minister van Binnenlandse Zaken. Wel heeft hij recht op een hogere afvloeiingsregeling dan de regeling die hij heeft gekregen.'' Voor persrechter W. ter Berg van de rechtbank in Middelburg is het vonnis dat gisteren naar buiten kwam helder.

,,Zo moet u het toch niet zien'', zegt R. Duk, raadsman van de ontslagen burgemeester, door de telefoon. De advocaat van het Haagse kantoor De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance meldt dat de bestuursrechter het ontslag van zijn cliënt vernietigd heeft. Vernietigd? Duk: ,,Ja, de minister zal een heel nieuw ontslagbesluit moeten nemen.''

Tussen Middelburg en Den Haag was gisteren sprake van enige verwarring omtrent de inhoud van het vonnis van de bestuursrechter over het ontslag van ex-burgemeester Spar. Burgemeester Spar, volgens de raadsman. ,,Want u moet het zo zien: nu dat ontslagbesluit is vernietigd, is de heer Spar eigenlijk weer in dienst bij Middelburg.''

,,Nee, dat zit toch anders'', meldt persrechter Ter Berg. ,,Ik heb het vonnis er even bij gepakt. Leest u mee? De rechtbank vernietigt het bestreden besluit staat onderaan. Maar wat ís het bestreden besluit? Dat staat in het begin van het vonnis: het besluit van 20 augustus 2001, van de minister van Binnenlandse Zaken, om het bezwaarschrift van de heer Spar ongegrond te verklaren. De heer Spar had een bezwaarschrift ingediend tegen zijn ontslag. Dus over dát bezwaarschrift moet door de minister opnieuw beslist worden. Het ontslag zelf is dus niet vernietigd. Begrijpt u het?''

Niet iedereen had het gisteren begrepen. Omroep Zeeland en onder meer het Algemeen Nederlands Persbureau (ook overgenomen door deze krant) hielden de lezing van advocaat Duk aan: rechter vernietigt ontslag Spar. De betrokkene zelf toonde zich verheugd over die uitspraak.

Hoe het ook zij, in Middelburg willen ze Spar in elk geval niet terug, laat loco-burgemeester P. Bruinooge weten. ,,Voor ons is dit een gesloten boek. Het is een zaak van de minister om hier uit te komen. Die moet maar onderhandelen met Spar over een nieuwe afvloeiingsregeling.''

Dat er onderhandeld moet worden, daar zijn alle partijen het in elk geval over eens. Spar kreeg per 1 juni 2001 eervol ontslag, nadat de gemeenteraad het vertrouwen in hem had opgezegd. Er waren beschuldigingen dat hij ambtenaren intimideerde en te hoge declaraties indiende, en volgens de wethouders was samenwerken met de burgemeester onmogelijk. De bestuursrechter oordeelt nu dat de motie van wantrouwen tegen Spar voldoende reden was voor de minister om hem te ontslaan.

Op een ander punt krijgt Spar echter gelijk. Volgens de rechtbank mocht hij er vanuit gaan dat hij een betere afvloeiingsregeling zou krijgen. Spar baseerde zich op een brief van de Zeeuwse commissaris van de koningin W. van Gelder. Die had hem daarin toegezegd dat hij niet zou worden ontslagen, voordat hij en de gemeente overeenstemming hadden bereikt over een passende afvloeiingsregeling. Ook stelde Van Gelder een adviescommissie in het vooruitzicht als de partijen het niet eens konden worden. De bestuursrechter oordeelt nu dat deze afspraken niet zijn nagekomen, en dat Van Gelder beloftes heeft gedaan die hij niet kon waarmaken. Op dit punt was het bezwaarschrift van Spar terecht, reden waarom de minister het bezwaar niet ongegrond had mogen verklaren.

De bestuursrechter wijst er in zijn uitspraak overigens op dat de minister zelf de bevoegdheid heeft om Spar van rijkswege een hogere afvloeiingsregeling te geven. ,,Dat is maar goed ook, want de gemeente betaalt niet meer dan wat gebruikelijk is volgens de rechtspositieregeling'', zegt loco Bruinooge. ,,Dat kost ons toch al maximaal 675.000 euro (bijna 1,5 miljoen gulden). Wij voelen ons ook niet verplicht meer te betalen. Wij wisten niet dat de commissaris van de koningin Spar had toegezegd dat hij met ons over een riantere regeling kon praten. Dat kregen wij pas later te horen. De minister moet dus maar bijbetalen.''

    • Joep Dohmen