Franse minister hekelt `simplisme' van Bush

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Hubert Védrine, verwijt de Amerikaanse regering ,,simplisme'' in haar benadering van het terrorisme. Op de radiozender France Inter noemde Védrine gisteren de Amerikaanse visie ,,niet goed doordacht''.

Védrine reageerde op de State of the Union-toespraak van de Amerikaanse president Bush van vorige week. Bush noemde Irak, Iran en Noord-Korea de ,,As van het Kwaad'', omdat zij terreur en terroristen zouden steunen. ,,We worden bedreigd door een nieuw simplisme, waarin alles wordt teruggebracht tot een strijd tegen het terrorisme'', aldus Védrine.

De Fransen kunnen, aldus Védrine, Bush' opvatting over terrorisme ,,niet accepteren''. Om het terrorisme te bestrijden, moeten ,,de oorzaken worden bestreden, de omstandigheden, armoede, onrechtvaardigheid'', vindt hij. Volgens Védrine bewijst de huidige Amerikaanse retoriek dat de Republikeinse regering de buitenlandse politiek ,,unilateraal'' benadert, ,,zonder consultatie van anderen''. Dat vormt ,,een probleem omdat het niet past binnen onze visie op de wereld, op internationale relaties, en op globalisering''.

Védrine kritiseerde ook de onvoorwaardelijke Amerikaanse steun aan de Israëlische premier Ariel Sharon, die vandaag in de VS aankomt voor overleg. ,,Europeanen zijn eensgezind in hun afwijzing van de politiek van het Witte Huis in het Midden-Oosten'', aldus de minister, die het ,,een vergissing'' noemde om ,,blindelings de politiek van pure repressie van Ariel Sharon te accepteren''.

Frankrijk wil dat Israël het recht op een Palestijnse staat erkent en zo snel mogelijk verkiezingen in de Palestijnse gebieden mogelijk maakt. De winnaar van die verkiezingen zou dan een stevig mandaat hebben voor vredesonderhandelingen.

argwaan europa: pagina 5

vs als politieman: pagina 8