ESF: grote hiaten bij ministeries

De administraties van ESF-projecten op Sociale Zaken en andere ministeries vertonen grote hiaten en onderlinge verschillen. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar projecten die in de periode 1994-'99 met geld uit het Europees Sociaal Fonds zijn uitgevoerd.

Pagina 3