Delhi World Book Fair

In New Delhi, waar het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds een stand heeft op de Delhi World Book Fair van 26 januari tot 4 februari, kwam mij het artikel onder ogen in NRC Handelsblad van 30 januari met de kop `Schrijver Benali mag India niet in'. Er werd vermeld dat de Nederlandse ambassade de schrijvers Abdelkader Benali, Moses Isegawa, Arnon Grunberg en Cees Nooteboom had uitgenodigd.

Dit is onjuist. Cees Nooteboom is door zijn Indiase uitgever en het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds uitgenodigd in New Delhi. Hij geeft drie lezingen op prestigieuze literaire podia om zijn vertaling in het Hindi van Het volgende verhaal te presenteren.

Benali, Isegawa en Grunberg daarentegen zijn door de Nederlandse ambassade in India uitgenodigd om deel te nemen aan de Calcutta Book Fair, zo'n 1.000 kilometer verderop.

Doordat deze auteurs te laat gewezen zijn op de visumplicht voor India, heeft op het laatste moment zowel het bezoek van Benali als dat van Grunberg geen doorgang kunnen vinden. Het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds heeft overigens met deze hele zaak niets te maken.

    • Rudi Wester
    • Dir. Nederlands Literair Produktie-