Benschop zwakt hard standpunt af

Staatssecretaris Benschop (Europese Zaken) heeft gisteren het harde standpunt afgezwakt dat hij vorige week in Brussel innam inzake de hervormingen van het gemeenschappelijke Europese landbouwbeleid.

Tijdens overleg met de Tweede Kamer zei Benschop dat het kabinet ernaar streeft uiterlijk op de Europese top in Kopenhagen eind dit jaar goede afspraken te maken met de rest van de Europese Unie over de hervorming van de landbouw. In Kopenhagen zal de EU definitief instemmen met de toetreding van een of meer nieuwe lidstaten uit Midden- en Oost-Europa.

Anders dan vorige week in Brussel, zei Benschop echter ditmaal niet dat Nederland zonder zulke afspraken niet met de toetreding van eventuele nieuwkomers kan instemmen. In Brussel had hij in dit verband nog van ,,ijkpunten'' gesproken. ,,We verwachten niet een uitonderhandeld landbouwakkoord in Kopenhagen'', aldus Benschop gisteren. Wel zou er volgens hem al overeenstemming bereikt moeten zijn over een aantal ,,concrete punten'' voor het landbouwbeleid van de komende jaren.

Het centrale punt hierbij is de vraag of de EU de boeren in de nieuwe lidstaten al meteen na hun toetreding in 2004 inkomenssteun moet geven en zo ja, hoeveel. De Europese Commissie heeft voorgesteld om te beginnen met steun, die overeenkomt met 25 procent van wat de EU-boeren nu krijgen. Geleidelijk aan zou dat meer moeten worden. Benschop en het kabinet zijn hiertegen. Ze menen dat dit voorstel indruist tegen de afspraken die in 1999 in Berlijn over dit onderwerp zijn gemaakt.

Dit standpunt kwam Nederland onder meer op scherpe kritiek te staan van EU-commissaris Verheugen en het Spaanse voorzitterschap. Benschop erkende dat de Nederlandse koers ,,een dun lijntje'' is, waarbij succes niet is verzekerd, maar volgens hem moet Nederland toch deze weg inslaan.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft Benschop overigens ,,een terugvaloptie'' aan. Die houdt in dat het kabinet eventueel bereid is met zulke geleidelijk toenemende inkomenssteun akkoord te gaan mits er tegelijk afspraken worden gemaakt over een geleidelijke vermindering van de huidige toeslagen voor boeren in de EU.