Arbeidsconflict regionale kranten

De redacties van het Haarlems Dagblad, het Leidsch Dagblad en De Gooi- en Eemlander hebben het vertrouwen opgezegd in de directie van de Hollandse Dagblad Combinatie. Oorzaak van het conflict is het plan om 60 van de 225 arbeidsplaatsen te schrappen. De directie wilde vanochtend niet reageren.

Het plan voor ontslag staat vorm een onderdeel van een rapport waarin de winstgevendheid van de kranten is onderzocht. Tijdens een spoedvergadering gisteren eisten de redacties dat de directie het rapport vanmiddag niet aan de raad van commissarissen zou voorleggen, op straffe van opzegging van het vertrouwen. De directie heeft deze oproep genegeerd.Volgens J. van der Meulen, voorzitter van de centrale redactieraad van de drie titels, betekenen de plannen op termijn de doodsteek voor de kranten. ,,Als we steeds verder op regionale berichtgeving en reportages bezuinigen, verliezen we op den duur ons bestaansrecht.''

De redactieraad heeft acties aangekondigd en wordt daarin volledig gesteund door de hoofdredacties. Men denkt aan het uitbrengen van de krant in raster, en het schrappen van regionaal nieuws. De redactie zal de lezers eerst inlichten over het conflict.

Sinds de inlijving van de Hollandse Dagbladcombinatie door het Telegraaf-concern in 1993 gingen al tientallen redactieplaatsen verloren. Uit kostenoverwegingen zijn de de redacties van binnenland, buitenland en economie gevestigd in Haarlem. Sport, cultuur en regionaal nieuws wordt verslagen vanuit de afzonderlijke vestigingen in Haarlem, Leiden en Hilversum.

De regionale dagbladpers wordt de laatste tijd algemeen getroffen door gedwongen fusies en forse bezuinigingen. Onlangs nog verdween de Arnhemse Courant. Dalende advertentie-inkomsten en lezersaantallen zijn de belangrijkste oorzaken.