Akkoord Argentinië over hervormingen

President Eduardo Duhalde en vrijwel alle provinciegouverneurs hebben gisteren een omvangrijk akkoord gesloten over hervorming van het Argentijnse politieke stelsel. Daarbij wordt onder meer voorzien in de vermindering met een kwart van het aantal afgevaardigden in de Nationale Assemblee en in de provinciale en lokale volksvertegenwoordigingen, zo berichten Argentijnse media.

Doel van de hervormingen is te komen tot structurele besparingen op de overheidsuitgaven. Volgens de regering kan op die manier een miljard dollar per jaar worden bespaard. Het akkoord maakt ook een einde aan de praktijk van de zogenoemde lista sábana, waarbij alleen op een kieslijst en niet op een persoon kan worden gestemd.

De hoge kosten van het Argentijnse staatsapparaat zijn mede oorzaak van de economische en financiële crisis waarin het land momenteel verkeert. Forse bezuinigingen op de overheidsuitgaven zijn een voorwaarde voor hervatting van cruciale leningen aan Argentinië door organisaties als het Internationale Monetaire Fonds.

De 24 gouverneurs van de tot op grote hoogte autonome provincies spelen een belangrijke rol in de Argentijnse politiek. Hun medewerking is essentieel in het huidige programma van kostenreductie van de federale regering. Bijdragen aan de provincies drukken zwaar op de federale begroting.

Op een na schaarden alle provinciebestuurders zich gisteren achter het plan van de federale regering om het aantal afgevaardigden op de drie bestuursniveaus met 25 procent te verminderen. Voorts besloten ze, dat er voortaan slechts ééns in de vier jaar verkiezingen worden gehouden en dat wethouders van kleine gemeenten niet meer worden betaald.