`Afghanen blijven nog'

Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) acht het te vroeg om nu al over een gedwongen terugkeer van Afghaanse vluchtelingen te spreken. ,,Ik zou er ook niet over piekeren om mijn dochters nu mee te nemen naar gebieden buiten Kabul'', aldus Herfkens gisteren tijdens overleg met de Tweede Kamer.

Wel is de minister bereid mee te werken aan regelingen om Afghaanse vluchtelingen op vrijwillige basis naar hun land te laten terugkeren zonder dat ze meteen alle steun uit Nederland verliezen. Afghaanse artsen en andere gekwalificeerde mensen zouden dan in staat kunnen worden gesteld te helpen bij de wederopbouw van hun door twee decennia (burger)oorlog getroffen land.

Herfkens' collega De Grave (Defensie) zei gisteren in hetzelfde overleg dat het Nederlandse detachement voor de vredesmissie in Afghanistan zes weken na het begin ervan nog altijd niet op volle sterkte is. Pas in de loop van de maand arriveert het laatste kwart van de in totaal 220 Nederlanders in Kabul.

Ook het benodigde materieel, onder meer enkele Patria-pantserwagens, is nog niet allemaal ter plaatse. De vertraging heeft te maken met de gebrekkige luchthavenfaciliteiten in Kabul en omgeving. Ook de Duitsers, met wie de Nederlanders nauw samenwerken, zijn nog niet op volle sterkte.

Volgens minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) is nog altijd niet duidelijk wie de leiding zal krijgen over de vredesmissie na het vertrek van de Britse troepen, eind april. Van Aartsen heeft de Kamer in december verzekerd dat de Nederlandse troepen niet op een andere basis in Afghanistan zullen hoeven opereren.