Administraties ESF vertonen verschillen

De administratie van ESF-projecten van Sociale Zaken komt niet overeen met die van andere ministeries. Daardoor is onduidelijk hoeveel projecten ministeries deden met geld uit het Europees Sociaal Fonds.

Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport ESF-geld ministeries 1994-1999 van de Algemene Rekenkamer. Minister Vermeend (Sociale Zaken) had op aandringen van de Tweede Kamer om het onderzoek gevraagd na berichten dat net als bij Arbeidsvoorziening ook ESF-projecten die zijn uitgevoerd door ministeries onregelmatigheden hebben plaatsgevonden.

Bij alle door de Rekenkamer onderzochte ministeries (Onderwijs, VWS, Justitie en Landbouw) zijn volgens de Rekenkamer tekortkomingen bij ESF-projecten geconstateerd. Het ging hierbij om tekortschietende deelnemers-, uren- en projectadministraties en het declareren van niet subsidiabele kosten. Bedragen die hiermee gemoeid zijn, noemt de Rekenkamer niet.

De Rekenkamer vroeg aan Sociale Zaken, eindverantwoordelijk voor ESF, en aan andere ministeries, hoeveel en welke projecten ze hadden gedaan. Maar deze gegevens kwamen niet overeen. Sociale Zaken meldde dat Onderwijs 403 projecten had gedaan, maar 45 procent hiervan stond niet op het overzicht van dit ministerie. Er stonden wel weer andere projecten op die Sociale Zaken weer niet kende. VWS kon helemaal geen lijst overleggen.

Brussel eist van Nederland circa 200 miljoen euro terug voor onregelmatigheden met ESF-geld in de periode 1994-1996. Een vordering over 1997-1999 kan nog volgen. Niet uit de sluiten is dat de onvolkomenheden in de administraties van de ministeries hierbij een rol gaan spelen.

Ministeries en daaraan gelieerde organisaties kregen in de periode 1994-1999 circa 220 miljoen euro aan ESF-geld voor werkgelegenheidsprojecten, ongeveer een kwart van het totaal dat Nederland kreeg. Het ministerie van Onderwijs kreeg met 133 miljoen euro verreweg het meest. De Rekenkamer constateerde bij justitie en VWS de grootste tekortkomingen.

De Tweede Kamer wilde ook weten of Onderwijs in strijd met het zogenoemde additionaliteitsbeginsel ESF-geld had ingezet om bezuinigingen te compenseren. Maar dit beginsel geldt alleen op het niveau van het land, niet voor afzonderlijke projecten, aldus de Rekenkamer. Overigens constateert de Rekenkamer nog dat het ministerie van Sociale Zaken de Europese Commissie jaarlijks informatie had moeten leveren of de additionaliteit wel in orde was.