Zalm: afstoten KPN-belang ondoenlijk

De staat heeft de afgelopen twee jaar geen kansen gehad zijn aandelen van telecombedrijf KPN te verkopen, mede omdat hij bijna permanent over koersgevoelige informatie beschikte. Dit schrijft minister Zalm van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief is geschreven op verzoek van de Kamer, die om een historisch overzicht van de staatsbemoeienis met KPN had gevraagd. Aanleiding vormde de uitgifte van nieuwe aandelen door KPN. De staat nam in december vorig jaar voor 1,7 miljard euro deel aan de emissie, terwijl het juist de bedoeling is dat het staatsbelang op termijn kleiner wordt en verdwijnt.

Zalm bevestigt in zijn brief het streven om uit KPN te stappen opnieuw. Hij onderstreept ,,dat de staat geen belegger is''.

Volgens Zalm waren er in 2000 twee korte momenten waarop een deel van het KPN-belang verkocht had kunnen worden, maar bij nader inzien waren dit geen ,,geen echte kansen''. Er was steeds te weinig tijd om een aandelenverkoop voor te bereiden, aldus Zalm, die in dat kader opmerkt dat hij voor verkoop van een groot belang steeds toestemming moet vragen aan de Kamer.

Begin maart 2000 deed zich een mogelijkheid voor omdat KPN net de overname van het Duitse telecombedrijf E-plus had afgerond. Maar half maart kondigde KPN de beursgang van KPN Mobile aan, waardoor de window of opportunity, zoals Zalm het noemt, weer sloot.

Bovendien raakte de staat begin april 2000 betrokken bij de fusiegesprekken tussen KPN en Telefónica. De staat werd insider en kon daardoor op basis van de wetgeving inzake misbruik van voorwetenschap niet handelen. Nadat de fusie begin mei afketste ondernam KPN volgens Zalm tot medio juni ,,toch nog pogingen'' om tot een fusie te komen ,,waar ook de staat nog bij betrokken was''. Verkopen kon nog steeds niet.

Eind juni 2000 diende zich de tweede mogelijkheid aan, maar die werd volgens Zalm teniet gedaan door de veiling van UMTS-licenties die begin juli zou plaatsvinden. Verkoop zo kort voor de veiling ,,zou als onbedoeld signaal kunnen zijn geïnterpreteerd dat de staat een negatief effect van de veiling op de koers verwachtte''.

Zalm wilde de emissie eind 2000 aangrijpen om zijn aandelen aan te bieden aan beleggers. KPN had de opbrengst in dat geval moeten delen met de staat. Omdat volgens Zalm duidelijk was dat KPN de gehele opbrengst nodig had om aan zijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen, zag hij af van deze mogelijkheid.

Zalms briefwww.nrc.nl