Werving in Slowakije mag niet

Staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid) geeft geen toestemming om driehonderd werkloze verpleegkundigen uit Slowakije te halen voor een stagebaan van twee jaar in de thuiszorg in Noordoost-Nederland. Dat heeft ze de Tweede Kamer vanmorgen in een brief laten weten.

Het project Thuiszorg Slowakije-Nederland is twee jaar geleden op verzoek van Bratislava opgezet, zowel om een systeem van thuiszorg in Slowakije op te zetten als om het personeelstekort in de thuiszorg in Nederland op te lossen. Vliegenthart juicht de eerste doelstelling toe. Maar net als een meerderheid in de Kamer vindt ze dat de personeelsproblemen in de Nederlandse thuiszorg niet op deze manier mogen worden aangepakt.

Voor de zorgsector geldt dat eerst binnen Nederland en daarna binnen de Europese Gemeenschap personeel moet worden geworven. Pas als sprake is van een acute noodsituatie kan hiervan worden afgeweken. Bovendien heeft Vliegenthart bezwaar tegen het plaatsen van grote groepen buitenlandse verpleegkundigen in een beperkt aantal instellingen.

De eerste honderd Slowaakse verpleegkundige zouden al in mei arriveren. Ze krijgen momenteel een inburgeringcursus en Nederlandse taallessen van een Nederlandse hoogleraar in Bratislava. ,,De situatie op de arbeidsmarkt voor thuiszorg is zo nijpend'', aldus A.Treffers, voorzitter van Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), ,,dat onorthodoxe methoden noodzakelijk zijn.