VS: militaire budget Europa veel te laag

De Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld denkt dat het ,,zeer, zeer moeilijk'' zal worden samen te blijven werken met zijn Europese bondgenoten wanneer zij hun defensie-uitgaven niet verhogen. Rumsfeld deed zijn uitspraak gisteren ter verdediging van de verhoging van het Amerikaanse defensiebudget met 48 miljard dollar, de grootste toename van de afgelopen twee decennia.

Volgens Rumsfeld is die verhoging niet alleen noodzakelijk omdat de Verenigde Staten nog altijd ,,met de dood worden bedreigd'', maar ook omdat sinds het einde van de Koude Oorlog te veel zou zijn bezuinigd op de Amerikaanse strijdkrachten.

,,De onderfinanciering van defensie is te ver doorgeschoten'', aldus Rumsfeld. Dat moet nu, sinds de aanslagen van 11 september, door de regering-Bush worden opgevangen.

De zorgen in Europa over de groeiende militaire kloof die met de uitbereiding en opwaardering van het Amerikaanse defensieapparaat zal ontstaan wordt door Rumsfeld gedeeld. Maar anders dan door NAVO-secretaris-generaal George Robertson gesuggereerd, is volgens Rumsfeld de oplossing voor die ongelijkheid niet de vermindering van de Amerikaanse defensie-uitgaven, maar een scherpe toename van de Europese defensie-uitgaven. Rumsfeld zei dat Robertson ,,in principe gelijk'' heeft, wanneer hij vreest dat de alliantie verwordt tot een ,,militaire dwerg'' naast de Amerikaanse militaire macht.

Een flinke uitbreiding van de Europese militaire budgetten is onwaarschijnlijk. Gemiddeld geven de Europese bondgenoten minder dan anderhalf procent van het BNP uit aan defensie, ruim de helft van hetgeen de VS besteden.