Voor blijvende invaliditeit tot 120.000 euro

Slachtoffers van de Enschedese vuurwerkramp die blijvend lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen, krijgen een vergoeding van maximaal 120.000 euro. Ook door de verzekering niet gedekte kosten en inkomensderving worden vergoed.

Dit heeft de commissie-Van Lidth de Jeude bepaald. De commissie, die zich ook bezighoudt met de afwikkeling van de schade van de nieuwjaarsbrand in Volendam, heeft eerder regelingen voor materiële zaakschade ontworpen. Op verzoek van de Tweede Kamer zijn daar nu letselschaderegelingen aan toegevoegd. Het Nationaal Rampenfonds heeft een regeling opgesteld voor de nabestaanden van de 22 dodelijke slachtoffers van de vuurwerkramp. Nabestaanden van wie de partner kostwinner was, krijgen maximaal 120.000 euro. Partners van overledenen die alleen zorgtaken verrichtten, krijgen de kosten voor huishoudelijke hulp en kinderopvang vergoed. Wezen krijgen een vergoeding van 70 euro per maand.

De letselschaderegelingen van de commissie-Van Lidth de Jeude gelden alleen voor mensen die ten tijde van de explosies op 13 mei 2000 in het gebied waren of daar woonden. De mate waarin een slachtoffer in het dagelijks leven de gevolgen ondervindt van het psychisch of lichamelijk letsel wordt uitgedrukt met een percentage `functionele invaliditeit'. Alleen slachtoffers die 100 procent functioneel invalide zijn, krijgen 120.000 euro. Leeftijd en inkomen spelen bij de hoogte van de uitkering geen rol omdat de commissie dit onrechtvaardig vindt voor mensen met een gering inkomen.

Slachtoffers die kosten hebben moeten maken die niet via andere regelingen worden vergoed, krijgen een eenmalige tegemoetkoming van 500 euro. Het gaat onder meer om vergoedingen voor huishoudelijke hulp, kinderopvang en reiskosten. Getroffenen die kunnen aantonen dat zij meer kosten hebben gemaakt, krijgen maximaal 5.000 euro. Ook inkomensderving wordt vergoed, zij het alleen voor het eerste jaar. Daarna gelden de bestaande regelingen als de bijstand.

De commissie-Van Lidth de Jeude verwacht dat tweeduizend slachtoffers een beroep zullen doen op de nieuwe regelingen.

De Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp vindt dat de commissie heeft gefaald. De vereniging noemt het onterecht dat groepen slachtoffers, zoals vrijwilligers, worden uitgesloten. Ook de nabestaandenregeling wordt `slecht' genoemd. Volgens de vereniging hebben slechts de nabestaanden van 8 van de 22 overledenen hier iets aan.