Vermeend stopt kinderbijslag voor Marokko

Het ministerie van Sociale Zaken wil per 1 april de verstrekking van kinderbijslag stopzetten voor kinderen die in Marokko wonen. Dit omdat Marokko ondanks herhaalde verzoeken weigert Nederland te helpen bij controle op bijstandsfraude.

Dat hebben bronnen in Den Haag bevestigd. De minister en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) hadden Marokko tot 1 februari de tijd gegeven om mee te werken, zo hadden zij al eerder aan de Tweede Kamer laten weten. Marokko blijft evenwel weigeren. Vermeend en Hoogervorst zijn van plan per 1 januari ook andere sociale verzekeringen stop te zetten, zoals WAO- of nabestaandenuitkeringen aan Nederlandse Marokkanen die terugkeren naar Marokko. Het stopzetten van de kinderbijslag geldt overigens alleen voor nieuwe gevallen. Marokkanen die in Nederland wonen maar in Marokko een kind krijgen, hebben tot nu toe recht op kinderbijslag. De huidige kinderbijslag voor circa 12.000 kinderen, blijft gewoon intact.

Het diplomatieke conflict, dat al bijna een jaar sleept, behelst niet de kinderbijslag of de WAO, maar de uitvoering van de bijstandswet. Marokko weigert sinds het voorjaar 2001 de Nederlandse sociaal attaché in Rabat de toegang tot het kadaster. Hij wil daar controleren of Marokkanen die in Nederland een bijstandsuitkering hebben, onroerend goed bezitten. Als een bijstandsgerechtigde namelijk een bezit heeft van meer dan 9.000 euro (20.000 gulden), kan de uitkering gedeeltelijk of geheel worden ingetrokken. De sociaal attaché wil in de kadasters onderzoek doen als er aanwijzingen van fraude zijn. Medio vorig jaar waren er volgens Sociale Zaken ,,tientallen concrete verdenkingen''.

De Marokkanen weigeren echter toegang tot het kadaster omdat dat een inbreuk zou betekenen op de soevereiniteit van het land. In Marokko is het kadaster niet openbaar voor burgers. Andere landen, zoals Turkije, hebben geen problemen met de Nederlandse controles.

In juni leek het conflict uit de wereld te zijn toen werd afgesproken dat een Nederlandse controleur samen met een Marokkaanse ambtenaar het kadaster kon bezoeken om onderzoek te verrichten naar mogelijke fraude. Een paar dagen later bleken de Marokkaanse autoriteiten toch weer niet te willen meewerken. Sindsdien is oud-ambassadeur H. Wijnaendts namens de regering drie keer naar Marokko gereisd om over de kwestie te spreken. Dit leverde wel op dat Marokko overging tot de ratificatie van verdragen die in 1996 en 2000 zijn gesloten over de uitvoer van sociale verzekeringsuitkeringen, zoals de WAO. Maar Marokko bleef de toegang tot het kadaster weigeren. De Marokkaanse ambassade in Den Haag wil nog niet reageren omdat er nog geen sprake is van een officieel besluit van Nederland. Naar verwachting bespreekt het kabinet vrijdag het voorstel.