Talib uit VS `mishandeld' in Amerikaanse cel

Vastgebonden, opgesloten en geen juridische bijstand; John Walker Lindh, de Amerikaanse `Talib', is vooral ,,slecht behandeld'', menen zijn advocaten.

De Amerikaanse Talibaanvolgeling John Walker Lindh is een terrorist die bewust van plan is geweest zijn landgenoten te doden. Dat is de mening van de Amerikaanse minister van Justitie John Ashcroft. ,,[Hij] heeft er voor gekozen te trainen bij [de terreurgroep] Al-Qaeda, met de Talibaan te vechten en zich door Osama bin Laden te laten leiden. De reden voor die keuzes zal misschien nooit duidelijk worden, maar het feit dat deze keuzes zijn gemaakt is zeker'', aldus Ashcroft.

Reden genoeg voor een federale rechtbank in het Amerikaanse Virginia om Lindh te vervolgen op tien punten, waaronder samenzwering met als doel het doden van Amerikanen en deelname aan een terroristische organisatie. Aanklachten, gisteren door een federale jury opgesteld, waarvoor Lindh een maximale straf van drie maal levenslang plus veertig jaar kan krijgen. ,,Amerikanen die van hun land houden'', aldus Ashcroft ,,stellen zich het doden van Amerikanen niet ten doel.''

Maar de Amerikaanse verdediging van Lindh gelooft dat haar cliënt het zo kwaad niet heeft bedoeld. In een verklaring van het advocatencollectief dat zich over de jonge Lindh heeft ontfermd, staat dat de Amerikaanse regering niet kan bewijzen dat Lindh aandeel heeft gehad aan geweld. Wat wel zeker is, menen zij, is dat de jongen na zijn arrestatie in het belegerde gevangenisfort Qala-i-Jhangi in het Afghaanse Mazar-i-Sharif, slecht is behandeld door de Amerikaanse militairen in wier handen hij uiteindelijk belandde.

Volgens zijn advocaten is Lindh mishandeld. Zo zouden zijn Amerikaanse bewakers hem met tape op een stretcher hebben vastgebonden, in een container zonder ramen hebben geplaatst en onvoldoende voedsel en medische hulp hebben gegeven. Voorts zou hem het recht op juridische bijstand zijn ontzegd. Reden voor de verdediging van Lindh om te pleiten hun cliënt tegen borgtocht vrij te laten.

De 20-jarige Lindh werd in november vervuild en uitgehongerd aangetroffen in de catacomben van het gevangenisfort nabij Mazar-i-Sharif nadat daar een opstand bloedig was neergeslagen. Volgens de advocatenverklaring bevond Lindh zich op het moment van arrestatie in een bedompte kelderruimte waar hij samen met tientallen Talibaan was gevangen gezet door Abdul Rashid Dostam, de huidige vice-minister van Defensie in het interimkabinet van Hamid Karzai.

In een poging de opstand neer te slaan gebruikte Dostam grof geweld, zo verklaren de advocaten van Lindh. Dostam liet granaten in de kelder schieten, stak de ruimte in brand, en zette de gevangenis bij vrieskou onder water. Veel van Lindhs medegevangenen overleefden de belegering niet.

Volgens de advocaten kan niet worden aangetoond dat Lindh heeft deelgenomen aan de gevangenisopstand. ,,Zelfs uit de feiten die worden aangevoerd in het attest, blijkt uitsluitend dat Lindh zich heeft aangesloten bij de Talibaan'', aldus de verdediging. Maar wat Lindh precies in Afghanistan heeft gedaan wordt uit de aanklacht niet duidelijk.

In de aanklacht wordt Lindh omschreven als een toegewijd Talibaanstrijder die zich vorige zomer ,,doelbewust'' bij een trainingskamp van Al-Qaeda aansloot. Lindh zou hebben geweten dat Amerika ,,de vijand van Bin Laden en Al-Qaeda'' was en dat Al-Qaeda ,,het bevechten en doden van Amerikanen'' voor ogen stond.