Snellere procedure voor Europese financiële markt

Het voltallige Europarlement heeft gisteren ingestemd met versnelde regelgevingsprocedures voor financiële markten. De stap is van groot belang voor uitvoering van het Financiële Actieplan van Eurocommisaris Bolkestein (Interne Markt), dat de Europese Unie voor 2005 tot één financiële markt moet maken. Het overgrote deel van de regelgeving (onder meer voor prospectussen, beleggingsfondsen) wordt overgelaten aan het onlangs opgerichte European Securities Committee, waarin de lidstaten zijn vertegenwoordigd. Het Europarlement kan voorstellen wel drie maanden bestuderen. Een commissie onder leiding van de Belgische ex-bankpresident Lamfalussy had zo'n `fast track'-procedure geadviseerd.