Nieuw toezicht geldmarkten

Minister Zalm (Financiën) mag van een meerderheid in de Tweede Kamer (PvdA en VVD) doorgaan met de hervorming van het toezicht op de financiële markten. Bescherming van consumentenbelangen en een efficiëntere vorm van toezichthouden zijn leidend in het hervormingsvoorstel.

De herziening is nodig omdat banken, verzekeraars en penisoenfondsen steeds meer `grensoverschrijdende' producten uitbrengen en met meerdere toezichthouders tegelijk te maken krijgen. De rol van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) wordt fors uitgebreid. De STE gaat Autoriteit Financiële Markten (AFM) heten en wordt belast met de gedragscontrole en de bescherming van consumentenbelangen.

Ook de financiële bijsluiters die aanbieders van `ingewikkelde' financiële producten sinds 1 januari bij hun producten moeten voegen wordt door de AFM gecontroleerd. De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) en De Nederlandsche Bank (DNB) gaan intensiever samenwerken en worden samengevoegd tot een prudentiële (bedrijfs-economische) toezichthouder. Zalm sprak van ,,een halve fusie, een soort Siamese tweeling''.

De Kamer had in eerste instantie grote vraagtekens bij de herziening. Zalm kon in het debat aannemelijk maken dat de huidige herziening uiteindelijk leidt tot een goedkopere, efficiëntere manier van toezichthouden, die beter aansluit bij de praktijk.

Voor verzekeraars, banken en pensioenfondsen betekent de herziening dat zij weliswaar strenger gecontroleerd gaan worden, maar minder individuele controleurs over de vloer krijgen. Consumenten kunnen na de herziening bij één loket terecht met vragen over hun financiële producten.

GroenLinks en CDA willen met hun eventuele goedkeuring wachten tot Financiën daadwerkelijk een wetsvoorstel heeft uitgewerkt. Wel stonden zij toe dat Zalm vast een begin maakt met de herziening. De drie toezichthouders, die zelf het idee voor de hervorming aandroegen, zijn tevreden.