Korthals wil in gevoelige zaken minder schikken

Bij grote strafzaken die gevoelig liggen zal het openbaar ministerie (OM) geen schikking aanbieden, tenzij het echt niet anders kan. Het gaat dan om 0,1 procent van alle gevallen. Dat zei minister Korthals (Justitie) gisteravond in een spoedoverleg met de Tweede Kamer naar aanleiding van het bekend worden van details omtrent vier recente grote schikkingszaken. Korthals verwacht dat door deze nieuwe beleidslijn het aantal megaschikkingen de komende tijd zal afnemen.

Woordvoerders van de verschillende fracties vroegen de minister ook om opheldering in verband met een interview gisteren in het Algemeen Dagblad met de voorzitter van het college van procureurs-generaal J. de Wijkerslooth. Deze zei dat er in de toekomst juist méér zaken geschikt zullen worden, omdat dit een buitengewoon efficiënte methode zou zijn voor de afdoening van strafprocessen.

Korthals betoogde echter dat van een meningsverschil tussen hem en De Wijkerslooth geen sprake is. In het algemeen bestaat er de trend om meer te schikken, maar dat heeft niets te maken met grote zaken en strafzaken die veel maatschappelijke onrust veroorzaken, aldus Korthals.

Verschillende Kamerfracties constateerden dat er wel veel verschil zat tussen de opvattingen van het OM en Korthals. Onzin, oordeelde de VVD-bewindsman. ,,Wij praten over vier transacties die volgens de huidige regels niet meer mogen. Het is verleden tijd.'' Korthals scherpte het beleid ten aanzien van transacties in december aan, nadat de Kamer te hoop was gelopen tegen de schikking van een omvangrijke fraude rond de aanleg van een tunnel bij Schiphol. Korthals liet gisteren duidelijk blijken het hele debat overbodig te vinden: alleen ,,beleefdheidshalve'' wilde hij ,,nog wel enige vragen beantwoorden''.

PvdA, D66, CDA, GroenLinks en SP geloofden niet in de `warme relatie' tussen Korthals en De Wijkerslooth. Zij blijven eraan twijfelen of nieuwe richtlijnen voor het OM het `gapende cultuurverschil' tussen de twee kan dichten. Volgens die richtlijnen moet het OM schikkingen van 45.000 euro of meer en erg gevoelige schikkingen voorleggen aan de minister.

De vier grote transacties (met Delta Lloyd, Versatel, Pouw en Vos) die aanleiding waren voor het overleg, kunnen volgens Korthals niet meer worden teruggedraaid.