Fout met ESF-geld verdoezeld

Arbeidsvoorziening in Zeeland heeft door Brussel geconstateerde fouten bij de verstrekking van geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) slechts ,,kosmetisch'' gerepareerd en hiermee fraude willen verdoezelen.

Dit blijkt uit een gisteren uitgelekt inspectierapport dat de Europese Commissie een jaar geleden heeft gemaakt over het Centrum voor Vakopleiding (CVV) in Goes. Minister Vermeend (Sociale Zaken) wilde dit rapport tot dusver niet vrijgeven omdat het ministerie in verband met mogelijke fraude in Goes aangifte heeft gedaan.

De besteding van Europese subsidies door Centra voor Vakopleiding is bij de ESF-kwestie nog één van de onderwerpen waarover de Tweede Kamer ingelicht wil worden. Brussel eist vanwege onregelmatigheden met ESF-geld over de periode 1994-1996 circa 200 miljoen euro terug van Nederland.

Het vermoeden heeft lang bestaan dat via de CVV's in strijd met de regels ESF-geld in de eigen organisatie van Arbeidsvoorziening is gestoken. Hoewel oud-Rekenkamer-president Koning in zijn rapport over ESF deze zomer de kans hierop ,,verwaarsloosbaar'' achtte, was het parlement hier niet geheel van overtuigd. Vermeend zegde toe eind 2001 een onderzoek naar de CVV's te publiceren, maar dit is nog niet gereed.

Uit het inspectierapport over het CVV in Goes komt naar voren dat mogelijk in 1998 voor miljoenen is gefraudeerd met ESF-geld. Het centrum in Goes bleek in strijd met regels scholingsactiviteiten dubbel in rekening te brengen, bijvoorbeeld aan het Europees Sociaal Fonds en aan het ministerie. Soms werden declaraties zelf bij vier instanties ingediend. In het inspectierapport wordt dit ,,bijzonder alarmerend'' genoemd, omdat uit de gang van zaken ook bleek dat de landelijke Arbeidsvoorziening haar eigen regels voor het ESF niet heeft nageleefd en ,,het ESF misschien veel te veel heeft berekend''. De Commissie schrijft dat het er ten onrechte van uitgang dat correcties bij eerder geconstateerde fouten ,,de werkelijkheid'' weergaven, maar dat sprake was ,,kosmetische reparties''. Volgens de Commissie had het project waaronder de ESF-subsidies vielen nooit goedgekeurd mogen worden.

    • Herman Staal