CIA heeft geen bewijs tegen Irak

De Amerikaanse Centrale Inlichtingendienst (CIA) heeft geen bewijs dat Irak zich schuldig heeft gemaakt aan terreur tegen de Verenigde Staten sinds de verijdelde aanslag van 1993 op de toenmalige president George Bush bij een bezoek aan Koeweit. Evenmin heeft Irak chemische of biologische wapens geleverd aan Osama bin Ladens terreurnetwerk Al-Qaeda of andere terroristische groepen. Dat heeft de New York Times gisteren gemeld op basis van mededelingen van zegslieden bij de Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Volgens de zegslieden van de Amerikaanse krant wil de Iraakse leider Saddam Hussein geen terrorisme tegen de VS uit angst voor ontdekking. Na de poging tot een aanslag op Bush sr. voerden de VS zware vergeldingsaanvallen op Irak uit. In zijn State of the Union-toespraak brandmerkte president George W. Bush Irak vorige week als een van de leden van de ,,As van het Kwaad'', samen met Iran en Noord-Korea. Hij waarschuwde niet te zullen tolereren dat een van deze landen de massavernietigingswapens waarover ze zouden beschikken, voor terroristische doelen ter beschikking stellen.

Sinds 11 september is gespeculeerd over een Iraakse schakel met de aan Bin Laden toegeschreven aanslagen in New York en Washington. Anleiding vormde een bericht over een ontmoeting in Praag tussen Mohammed Atta, de vermoedelijke aanvoerder van de vliegtuigkapers van 11 september, en een Iraakse diplomaat. Maar sommige bronnen in Washington betwijfelen of de ontmoeting inderdaad heeft plaatsgehad, en andere geloven niet dat deze op zich voldoende bewijs is van een Iraakse rol in de aanslagen van 11 september. Tegen Iraakse betrokkenheid pleit de ideologische kloof die gaapt tussen de moslim-extremist Bin Laden en Saddam, die een seculier bewind leidt en daarmee figureert onder de Bin Laden verketterde `schijnheiligen'.

Volgens de zegslieden van de New York Times houden de Iraakse inlichtingendiensten zich voornamelijk bezig met het ontduiken van de handelssancties die sinds 1990 tegen Irak van kracht zijn. Grootste zorg van de CIA is de voortdurende Iraakse inspanning om chemische en biologische wapens te ontwikkelen, ter afschrikking van een Amerikaans militair offensief en om Bagdads invloed in de regio te vergroten.