CBS: aantal scheidingen naar record

Het aantal echtscheidingen in Nederland is nog nooit zo hoog geweest als vorig jaar. Dit blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2001 werd 37.000 keer gescheiden. Hiermee werd het hoogste aantal, 36.000, uit 1994 overtroffen. Ook het aantal huwelijken daalde vorig jaar, tot 83.000, het laagste aantal sinds 1995. De openstelling van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht heeft hier, volgens het CBS, niets aan kunnen veranderen. Vorig jaar zijn ruim 2.000 mensen van hetzelfde geslacht in het huwelijk getreden.

Zo groot was de stijging van het aantal echtscheidingen en de daling van de huwelijken dat in 2001, in de maand februari, voor het eerst meer gescheiden werd dan getrouwd. Er scheidden 3.324 stellen, 3.222 paren trouwden. Woordvoerder J. Latten van het CBS vermoedt dat de seizoensgebondenheid van trouwen de voornaamste oorzaak is voor deze extreme toestand in februari. ,,Januari en februari zijn geen populaire maanden om te trouwen. Het is te koud en veel mensen gaan liever op wintersport.''

Volgens Latten is de oorzaak voor het toenemende aantal echtscheidingen ondermeer te vinden in het afnemende consumentenvertrouwen. Dit vertrouwen, dat in 1996 het hoogtepunt bereikte en daarna afkalfde, sloeg om in een echt negatieve stemming door de aanslagen in de VS in september.

In oktober 2000 scheidden 3.028 stellen, in 2001 waren dat er 3.638. Het is een bekende demografische regel dat bij slechte financiële vooruitzichten het aantal echtscheidingen stijgt en het aantal huwelijken daalt. De economische toestand geeft dan twijfelaars een duwtje in de rug. Volgens Latten gaat het daarbij vooral om echtparen met een wankel huwelijk die dan toch maar gaan scheiden.

Het aantal huwelijken moge dalen, de partnerregistratie wordt weer populairder, na een daling in de periode 1998-2000. In het laatste kwartaal van 2001 lieten per maand 500 partners zich registreren, tegenover 250 in 2000.

Volgens het CBS is deze stijging echter te danken aan het nieuwe fenomeen `flitsscheidingen', een scheiding via een omweg. Een huwelijk wordt omgezet in een partnerschap, wat voor kinderloze paren sneller kan worden beëindigd. In feite zijn het dus verkapte scheidingen. De beëindiging van partnerschappen is overigens nog niet opgenomen in het aantal scheidingen.