Aanpassing van loonbegrip levert 186 miljoen euro op

Werkgevers kunnen dankzij een aanpassing van het zogenoemde loonbegrip vanaf 2005 rekenen op een lastenverlichting van ruim 186 miljoen euro. Vanaf dat jaar hanteren de fiscus en de sociale zekerheid nog maar één, uniform loonbegrip.

Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) gisteren naar de Kamer heeft gestuurd. Eind maart volgt nog een wetsvoorstel van staatssecretaris Bos (Financiën) waarin de fiscale aspecten van het plan geregeld worden. Dat voorstel ligt nu nog ter toetsing voor bij de Raad van State.

Het Wetsvoorstel administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten (Walvis) zorgt voor slechts één loonbegrip in de sociale zekerheid, gebaseerd op het zogenoemde uitkeringsloon. In deze nieuwe defintie is loon geld uit een baan over het laatste jaar. Incidentele uitkeringen (zoals winstdelingen en optieregelingen) tellen dus niet meer mee. Ook loon in natura wordt geschrapt. Financiën zal het fiscale loonbegrip daar zo goed mogelijk op laten aansluiten.

De grote winst voor werkgevers zit hem erin dat zij nog slechts één maal de gegevens over het loon aan de uitvoeringsinstantie voor de sociale zekerheid (UWV) hoeven te leveren. Nu hanteert het UWV nog twee loonbegrippen: een voor de premies voor de sociale verzekeringen en een voor de hoogte van de WAO- of de WW-uitkering.

Volgens Hoogervorst wordt door de uniformering van het loonbegrip ook de controle op de administratie van werkgevers verbeterd. De UWV hoeft minder tijd te besteden aan de premies en de uitkeringen en houdt zodoende tijd over voor de controles. Daarnaast verwacht Hoogervorst dat de kans op fouten bij de premie-inning en de verstrekking van uitkeringen af zal nemen.

Werkgeversorganisatie MKB Nederland is niet blij met de vooruitstrevendheid van Hoogervorst. Fiscalist Warmerdam van het MKB vreest dat de fiscale aanpassing van het loonbegrip gefrustreerd wordt door de snelheid waarmee Hoogervorst het voorstel naar de Kamer heeft gestuurd. ,,Financiën moet veel technische aanpassingen doen om het fiscale loonbegrip te laten aansluiten op dat van Hoogervorst. Wij voorzien problemen die alleen opgelost kunnen worden als Sociale Zaken bereid is haar voorstel ook aan te passen.''

Ook op Financiën is volgens ingewijden verbaasd gereageerd op het voorstel. Het zou ,,overzichtelijker'' zijn als beide wetsvoorstellen in één keer naar de Kamer gestuurd zouden zijn. Overigens hebben de werkgevers (VNO-NCW en MKB) nog overleg met Financiën om te kijken of de aanpassing van het loonbegrip goed uitvoerbaar is en daadwerkelijk besparingen oplevert.