Zweeds model

Terecht stelt Sjoerd de Jong in de krant van 29 januari vast dat velen `Oranje'-moe worden. Na het huwelijk zal hopelijk de rust wederkeren. Niettemin stelt hij een aantal relevante feiten vast. De sympathie voor Claus en Juliana is het hoogst bij het volk. Willem-Alexander staat op nummer zes. Beatrix nog lager? Daarenboven stelt hij scherp vast dat de toekomstige koning op een Argentijnse manier is ingeburgerd. Hij lijkt boven de wet te staan en neemt het aantoonbaar niet te nauw met democratische beginselen. Jammer is dat De Jong niet de logische conclusie trekt uit zijn terechte vaststellingen. De oplossing is om de monarchie in stand te houden, maar dan volgens het `Zweeds model'. Dat houdt in dat het constitutionele karakter wordt doorgesneden, terwijl het `Oranjegevoel' voor de liefhebbers gewoon blijft bestaan. Zowel voor de toekomstige premiers als voor Willem-Alexander is het beter dat niet iedere week een halve dag `de politieke gang van zaken' in het geheim wordt besproken.

Op deze wijze heeft de premier in de toekomst twee volle dagen per maand meer tijd om ons land te regeren. De koning kan zich bezighouden met sport en water. Het is te hopen dat deze discussie in de toekomst door alle politieke partijen serieus gevoerd gaat worden. Uiteindelijk is het land en vooral het koningshuis gebaat met de keuze voor het `Zweeds model'.

    • E.T. van den Hout