Topman OM wil méér schikkingen

Het openbaar ministerie moet in de toekomst meer strafzaken via schikkingen afdoen en niet minder. Dit zegt J. de Wijkerslooth, voorzitter van het college van procureurs-generaal.

Volgens de topman van het OM is dit onontkoombaar, anders kunnen de rechters het werk niet meer aan. Het accent bij de extra schikkingen zou volgens een nadere verklaring van het OM van vanmorgen dienen te liggen op verkeersovertredingen.

De Wijkerslooth gaat met zijn uitlatingen in tegen de opvattingen van een groot deel van de Tweede Kamer, die zich de afgelopen maanden heeft gestoord aan een aantal omvangrijke schikkingen van het OM met grote bedrijven. De Kamer staat kritisch tegenover de schikkingen en zal deze week een spoeddebat over het onderwerp houden.

,,Wij vinden het om allerlei redenen verstandig dat de schikkingen blijven bestaan en zelfs toenemen'', aldus De Wijkerslooth vandaag in een gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij beschouwt dit op zichzelf niet als alarmerend. ,,In alle landen worden zaken geschikt, de VS voorop. Daar gaat maar één op de tien zaken naar een juryrechtbank.''

De topman van het OM vindt dat zijn organisatie ten onrechte in een slecht daglicht is komen te staan door verschillende recente grote schikkingszaken, onder andere met bouwbedrijven inzake de Schipholspoortunnel en het telecombedrijf Versatel. ,,Er is wél een probleem'', zegt De Wijkerslooth in het vraaggesprek. ,,Als er geen cel beschikbaar is, kunnen wij een verdachte alleen maar naar huis sturen. Als rechtbanken geen zittingscapaciteiten hebben, kunnen we niet anders dan grootschalig schikken.''

Het OM heeft het afgelopen jaar in totaal 56.000 keer een schikking getroffen. Hierbij ging het in 45.000 gevallen om een schikkingsbedrag van beneden de duizend gulden. Uit dit laatste blijkt volgens De Wijkerslooth dat het zeker niet zo is dat het OM alleen schikkingen met grote bedrijven aangaat. Negentien keer betrof het schikkingen van meer dan 45.000 euro. Naar verwachting neemt het aantal schikkingen dit jaar nog toe, ook met bedrijven. De Wijkerslooth wijst erop dat het op zichzelf niet vreemd is juist met bedrijven te schikken, omdat je die geen celstraf kunt opleggen, hooguit een boete.