`Slecht onderwijs kreeg subsidie'

Hogescholen hebben de afgelopen jaren ,,mogelijk ondoelmatig gebruik gemaakt van rijksmiddelen'', aldus voorzitter Leijnse van de HBO-raad. Hij kent zes hogescholen die in samenwerking met commerciële onderwijsaanbieders ondermaats onderwijs hebben aangeboden waarvoor overheidssubsidie is verkregen.

Pagina's 3 en 6