Semtex niet geregistreerd

Het Tsjechische leger heeft volgens het dagblad Lidové noviny (LN) zestig ton ongeregistreerde semtex in verschillende opslagplaatsen liggen. Het blad schrijft vandaag dat militairen, van hoog tot laag, de afgelopen tien jaar semtex hebben doorverkocht. De Tsjechische regering besloot onlangs de producent van semtex, Explosia, te nationaliseren om beter zicht te kunnen houden op de productie en distributie van de stof die bij terroristen zeer in trek is. Volgens LN is niet de productie maar de opslag het probleem. Tijdens oefeningen zouden militairen vrij makkelijk aan de semtex kunnen komen. De Tsjechische springstof levert op de zwarte markt minstens 500 euro per kilo op.