Rampenplannen zijn niet op tijd geactualiseerd

Veel gemeenten zijn er niet in geslaagd hun rampenplan op tijd te actualiseren. Zeven van de twaalf provincies hebben nog geen geactualiseerde rampenplannen van hun gemeenten naar Binnenlandse Zaken gestuurd. Dat had voor 1 februari moeten gebeuren. In Zeeland hebben zestien van de zeventien gemeenten geen geactualiseerd plan ingeleverd.

Pagina 4