Rampenplan niet op tijd geactualiseerd

Veel gemeenten zijn er niet in geslaagd hun rampenplan op tijd te actualiseren. Dat blijkt uit een rondgang langs de twaalf provincies.

Staatssecretaris G. de Vries (Binnenlandse Zaken) had de gemeenten vorig jaar zomer gevraagd hun rampenplan vóór 1 januari 2002 te actualiseren en ter toetsing voor te leggen aan de provincie. De provincies moesten die informatie voor 1 februari toesturen aan Binnenlandse Zaken. Het ministerie heeft tot nu toe van vijf van de twaalf provincies iets ontvangen en verwacht de overige rapportages later deze week.

Uit navraag bij de provincie Zeeland blijkt dat zestien van de zeventien gemeenten geen geactualiseerd rampenplan hebben ingeleverd. Volgens beleidsmedewerker J. Bakker is er in 1997 en 1998 wel een algemeen rampenplan voor gemeenten in de provincie vastgesteld, maar zijn de deelrampenplannen nog niet geheel uitgewerkt. De provincie was daar wel op eigen initiatief al mee begonnen, maar heeft die uitwerking niet op tijd weten af te ronden, behalve voor één gemeente (Tholen).

In Overijssel hebben vier van de 26 gemeenten hun rampenplan nog niet vernieuwd. In de provincie Zuid-Holland (92 gemeenten) ontbreekt alleen het rampenplan van de gemeente Heerjansdam. Dat zou te wijten zijn aan de samenvoeging met buurgemeente Zwijndrecht, die nog niet afgerond is.

De provincie Limburg (48 gemeenten), de provincie Groningen (25 gemeenten), de provincie Flevoland (6 gemeenten) laten desgevraagd weten dat alle gemeenten binnen hun grenzen een geactualiseerd rampenplan hebben ingeleverd.

De inventarisatie van de provincie Utrecht is niet af, omdat een aantal rampenplannen nog inhoudelijk beoordeeld moet worden. De provincie stuurt haar inventarisatie eind deze week naar het ministerie. Ook de provincie Noord-Holland heeft nog niet alle gegevens binnen.

In de provincie Gelderland hebben alle 71 gemeenten een actueel rampenplan opgesteld, maar dit moet in enkele gemeenten nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

De provincie Drenthe (12 gemeenten) is een bijzonder geval. Bij de gemeentelijke herindeling (begin 1998) zijn alle rampenplannen al vernieuwd. Dat moet elke vier jaar en gebeurt daarom dit jaar ook, maar pas later dit jaar. De provincie Noord-Brabant zegt de algemene rampenplannen op orde te hebben maar werkt nog aan details van de deelrampenplannen. Van de provincie Friesland waren vanochtend geen gegevens bekend.

Na de rampen in Enschede en Volendam zijn er honderdtachtig actiepunten vastgesteld met betrekking tot veiligheidsbeleid, aldus de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Sommige gemeenten geven prioriteit aan het verbeteren van het vergunningenbeleid of aan het verbeteren van slachtofferregistratie.