Prins Filip wordt `doctor'

De Belgische kroonprins Filip is sinds gisteren eredoctor. Wat heeft hij daarvoor eigenlijk gepresteerd? zo vroegen sommigen in België zich af.

De Belgische kroonprins Filip mag zich sinds gisteren doctor noemen. De Katholieke Universiteit Leuven (KUL) verleende hem de titel `doctor honoris causa' (als eerbewijs). Prins Filip moest er wel wat voor doen: het trotseren van tientallen joelende betogers.

`België barst' was de meest gehoorde leuze van het extreem-rechtse Vlaams Blok.Voorman Filip Dewinter had een ezel met een eredoctoraat omhangen. Aanhangers van de republikeinse Nieuwe Vlaamse Alliantie en de gematigde partij Spirit deelden eredoctoraten uit. De in toga gehulde kroonprins liep intussen met hoogleraren onbewogen door het Leuvense centrum naar de universiteitsaula. Ook Carla del Ponte, aanklaagster van het Joegoslavië-tribunaal, kreeg een eredoctoraat.

In de aula zelf kwam het tot een incident, toen de prins aan zijn toespraak wilde beginnen. Enkele leden van het extreem-rechtse Nationalistisch Studentenverbond riepen `België barst' en hieven plakkaten met deze tekst omhoog. Ze werden verwijderd. De kroonprins oogstte met een kwinkslag applaus. ,,Na de ietwat moeilijke momenten van de jongste weken, verwachtte ik veeleer een doctoraat doloris causa'' (wegens smart), reageerde hij.

De toekenning van het eredoctoraat aan de 41-jarige Filip oogstte al eerder protest van hoogleraren en studenten, omdat de kroonprins volgens hen onvoldoende academische en maatschappelijke verdiensten heeft. Rector André Oosterlinck zei dat met de titel ook ,,de belichaming van een instituut'' wordt geëerd. De Leuvense universiteit zet een traditie voort: eerder kregen koning Boudewijn en Filips vader Albert (de huidige koning) dezelfde onderscheiding. Rector Oosterlinck erkende onlangs in een interview wel dat een deel van de motivering – de vermeende inzet van prins Filip voor de wereldvrede – een ,,dichterlijke overdrijving'' was. Promotor Roger Dillemans prees Filips ,,menselijke kwaliteiten om zijn toekomstige hoge functie met een ethische instelling en sociale bewogenheid te vervullen''. Ook had hij lof voor de inzet waarmee de kroonprins – onder meer met het Filipsfonds – een brug slaat tussen de verschillende gemeenschappen in het federale België.

De rede van Filip was een pleidooi voor de multiculturele samenleving en de erkenning van ieder mens. Alsof hij z'n academische waarde wilde bewijzen strooide hij nogal kwistig met namen als Kant en Habermas. Volgens Oosterlinck had de kroonprins de rede zelf geschreven. De media oordeelden tamelijk positief over het optreden van Filip, wiens imago vooral sinds z'n recente vaderschap is verbeterd. De verslagger van de Vlaamse radio riep de kroonprins zelfs tot `winnaar' uit. Filips echtgenote Mathilde zag het allemaal met een trotse glimlach aan.